Den Frie Bibel

Salme 112

Den, der frygter HERREN, velsignes

112:1Halleluja!
Salig den mand som frygter HERREN,
som glæder sig meget ved hans bud.
112:2Hans afkom skal blive mægtigt i landet;
de oprigtiges slægt skal velsignes.
112:3Velstand og rigdom er i hans hus,
og hans retfærdighed består for altid.
112:4Der er brudt et lys frem i mørket for de oprigtige,
for den som er nådig og barmhjertig og retfærdig.

Den retfærdige skal ikke rokkes

112:5Godt for den mand som er barmhjertig og låner ud,
som tager sig af sine sager med retfærdighed.
112:6Han skal aldrig i evighed rokkes,
en retfærdig skal være til evigt minde.
112:7Han skal ikke frygte ondt budskab,
hans hjerte er fast, han har tillid til HERREN.
112:8Hans hjerte er urokkeligt, han skal ikke frygte,
indtil han kan se med glæde på sine modstandere.
112:9Han strør ud, han giver til de fattige,
hans retfærdighed består for altid,
hans horn skal være ophøjet med ære.

Den ugudeliges endeligt

112:10Den ugudelige skal se det og græmmes,
han skal skære tænder og forgå.
Ugudeliges begær bliver til intet.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017