Den Frie Bibel

Salme 112[1]

Salmen er alfabetisk, så første linje begynder med alfabetets første bogstav, anden linje med det andet osv.

Den, der frygter , velsignes

112:1Halleluja!
Salig[2]Oversættes nu ofte: »lykkelig«. den mand som frygter ,
som glæder sig meget ved hans bud.
112:2Hans afkom[3]Ordret: »sæd«. skal blive mægtigt i landet;[4]Kan også oversættes: »på jorden«.
de oprigtiges slægt skal velsignes.
112:3Velstand og rigdom er i hans hus,
og hans retfærdighed består for altid.
112:4Der er brudt et lys frem i mørket for de oprigtige,
for den som er nådig og barmhjertig og retfærdig.[a]Linjen er omdiskuteret. Den består egentlig kun af ordene: » nådig og barmhjertig og retfærdig«. Det er ord der normalt i salmerne er knyttet til Gud, men i sammenhængen er der tale om den oprigtige. Derfor er dette den mest brugte oversættelse af linjen, selv om »de oprigtige« i foregående linje er pluralis, og i denne linje er der brugt singularis. Det kan dog overvejes om denne linje er en beskrivelse af det »lys« (og dermed af Gud) der »er brudt frem«. I enkelte håndskrifter – støttet af den syriske oversættelse – mangler det sidste wᵊ (»og«), så sætningen må oversættes: »nådig og barmhjertig er en retfærdig«.

Den retfærdige skal ikke rokkes

112:5Godt for den mand som er barmhjertig og låner ud,
som tager sig af sine sager med retfærdighed.
112:6Han skal aldrig i evighed rokkes,
en retfærdig skal være til evigt minde.
112:7Han skal ikke frygte ondt budskab,
hans hjerte er fast, han har tillid til .
112:8Hans hjerte er urokkeligt, han skal ikke frygte,
indtil han kan se med glæde på sine modstandere.
112:9Han strør ud, han giver til de fattige,
hans retfærdighed består for altid,
hans horn skal være ophøjet med ære.

Den ugudeliges endeligt

112:10Den ugudelige skal se det og græmmes,
han skal skære tænder og forgå.
Ugudeliges begær bliver til intet.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017