Den Frie Bibel

Salme 131

Overskrift

131:1Valfartssang.[a]Se note til Sl 120,1. Af David.

Barnlig tillid

, mit hjerte var ikke hovmodigt,
og mine øjne var ikke stolte,
og jeg gik ikke ind i ting der var for store
eller for gådefulde for mig.
131:2Tværtimod, jeg har tysset og beroliget min sjæl,
som et mæt barn[b]Grundteksten har blot: gāmul (her oversat: »mæt barn«). Når verbet: gml bruges om børn i GT, betegner det et »fravænnet« barn. Verbets grundbetydning er: »færdig, moden«. I sammenhængen her bruges det formodentlig om et barn der er »færdig med at die = mæt barn«. hos sin mor,
som det mætte barn er min sjæl i mig.

Vidnesbyrd

131:3Israel, vent på ,
fra nu og til evig tid!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 21.04.2017