Den Frie Bibel

Salme 83

Overskrift

83:1En sang. Salme af Asaf.

Klage

83:2Gud, giv dig ingen ro,
vær ikke tavs og hold dig ikke stille, Gud!
83:3For se, dine fjender larmer,
og de der hader dig, har løftet hoved.
83:4Mod dit folk planlægger de listigt anslag,
og de rådslår imod dem som skjuler sig hos dig.
83:5De har sagt: »Kom og lad os udslette dem, så de ikke mere er et folk,
så Israels navn ikke mere huskes.«
83:6For de har rådslået i hjertet med hinanden,
de vil slutte en pagt imod dig:
83:7Edoms telte og ismaelitterne,
Moab og hagritter,
83:8Gebal og Ammon og Amalek,
Filistæa sammen med Tyrus’ indbyggere.
83:9Assur har også sluttet sig til dem,
de er blevet Lots børns støtte. Sela°

Bøn om hjælp

83:10Gør med dem som med Midjan,
som med Sisera, som med Jabin ved Kishons bæk,
83:11de blev tilintetgjort ved En-Dor,
blev til gødning for jorden.
83:12Lad det gå dem, deres fyrster, som Oreb og som Ze’eb,
og alle deres ledere som Zeba og som Salmunna,
83:13som sagde: »Vi indtager
Guds græsgange.«
83:14Min Gud, lad dem være som en hvirvelvind,
som strå for vinden.
83:15Som en ild, der antænder en skov,
og som en flamme, der antænder bjerge,
83:16sådan skal du forfølge med din storm
og forfærde dem med din orkan!
83:17Fyld deres ansigt med skam,
så de søger dit navn, HERRE!
83:18Lad dem beskæmmes og forfærdes for evigt,
og lad dem blive til skamme og gå til grunde,
83:19så de forstår at du, hvis navn er HERREN, du alene
er den Højeste over hele jorden.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017