Den Frie Bibel

Salme 10[a]

Klage over de ugudeliges ondskab og magt

10:1Hvorfor, HERRE, står du så langt borte?
Hvorfor skjuler du dig i trængselstider?
10:2På grund af den ugudeliges hovmod vil han forfølge den hjælpeløse,
de vil blive fanget i de rænker disse har udtænkt.
10:3For den ugudelige jublede over sin sjæls ønske,
og bedrageren forbandede og foragtede HERREN.
10:4Den ugudelige tænker i sit hovmod:
»Han kræver ikke til regnskab«,
»der er ingen Gud«, det er alle hans tanker.
10:5Hans veje lykkes til enhver tid,
dine domme er høje, højt over ham,
han blæser på alle sine fjender.
10:6Han har sagt i sit hjerte: »Jeg skal ikke rokkes,
fra slægt til slægt forskånet for ulykke«.
10:7Hans mund er fuld af forbandelse, bedrageri og undertrykkelse,
under hans tunge er der uret og fortræd.
10:8Han sidder på lur i gårdene,
i det skjulte myrder han en uskyldig,
hans øjne spejder efter en svag.
10:9Han ligger på lur i skjul som en løve i sin hule,
han lurer på at fange en elendig,
han fanger en elendig, idet han trækker ham med sit net.
10:10Knust synker han til jorden,
og for hans magt falder de svage.
10:11Han siger i sit hjerte: »Gud har glemt det,
han har skjult sit ansigt, han ser det ikke i evighed«.

Bøn om Guds indgreb

10:12Rejs dig, HERRE! Gud, løft din hånd,
glem ikke de elendige!
10:13Hvorfor skal en ugudelig foragte Gud?
Han siger i sit hjerte: »Du kræver ikke til regnskab«.
10:14Du, ja netop du, har set uret og sorg,
du iagttager så de kan lægges i din hånd.
Den svage overgiver sin sag til dig,
du har været den faderløses hjælper.
10:15Bræk den ugudeliges arm,
og kræv den onde til regnskab for hans ugudelighed så du ikke finder den længere.
10:16HERREN er konge for evigt og altid,
folkeslag blev udryddet af hans land.
10:17Du har hørt de ydmyges ønske, HERRE,
du styrker deres hjerte, dit øre lytter opmærksomt
10:18for at skaffe den faderløse og undertrykte ret
så et menneske der er af jorden, ikke længere skal sprede skræk.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard, Nicolai Winther-Nielsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.02.2017