Den Frie Bibel

Salme 10[a]

Salmen er uden overskrift. Sl 9 og 10 regnes ofte for én salme. De er begge alfabetiske, Sl 9 når halvt gennem alfabetet, og Sl 10 gennem den anden halvdel, dog med en del uregelmæssigheder.

Klage over de ugudeliges ondskab og magt

10:1Hvorfor, , står du så langt borte?
Hvorfor[1]»Hvorfor« er underforstået fra første halvvers. skjuler du dig i trængselstider?
10:2På grund af den ugudeliges hovmod vil han forfølge den hjælpeløse[b]Mange ændrer vokaliseringen af bᵊgaˀᵃwat’ »på grund af hovmod« til bᵊgaʔût »i hovmod«: »I hovmod jager den ugudelige den hjælpeløse«.,
de[2]hjælpeløse. vil blive fanget i de rænker disse[3]ugudelige. har udtænkt[c]En anden mulig oversættelse er: »Måtte de (de gudløse) blive fanget i de rænker de har udtænkt«..
10:3For den ugudelige jublede over sin sjæls ønske[4]Her i betydningen: »begær«,
og bedrageren forbandede og foragtede [d]Sætningen er omdiskuteret. Andre oversætter: »og bedrageren velsignede/roste han, men foragtede «. Verbet brk betyder i de allerfleste sammenhænge »velsigne/prise/rose«, men enkelte steder er det opfattet ironisk så det må oversættes: »forbande«. Jødiske lærde har ment at de to sidste ord i v.3 (» foragtede han«) skal høre til v.4: »Den ugudelige hånede i sit hovmod«..
10:4Den ugudelige tænker[5]»Tænker« står ikke i grundteksten, men er underforstået i sammenhængen. i sit hovmod[6]Ordret: »efter sin næses højde«.:
»Han kræver ikke til regnskab«,
»der er ingen Gud«, det er alle hans tanker.
10:5Hans veje lykkes til enhver tid,
dine domme er høje, højt over ham,
han blæser på alle sine fjender.
10:6Han har sagt i sit hjerte: »Jeg skal ikke rokkes,
fra slægt til slægt forskånet for ulykke«.
10:7Hans mund er fuld af forbandelse, bedrageri og undertrykkelse,
under hans tunge er der uret og fortræd.
10:8Han sidder på lur i gårdene[e]Ofte retter man ḥᵃṣērîm (»gårdene/landsbyerne«) til ḥᵃṣirîm: »sivene«, men digteren vil netop understrege at man end ikke kan vide sig sikker i gårdene eller landsbyerne.,
i det skjulte myrder han en uskyldig,
hans øjne spejder efter en svag[f]Betydningen af ḥēlᵊxāʰ er usikker. Andre oversætter »ulykkelig« eller »uheldig«. Også i v. 10 og 14..
10:9Han ligger på lur i skjul som en løve i sin hule,
han lurer på at fange en elendig,
han fanger en elendig, idet han trækker ham[7]Trækker ham til sig. med sit net.
10:10Knust synker han[8]den elendige. til jorden,
og for hans[9]den ugudelige. magt falder de svage.
10:11Han siger i sit hjerte: »Gud har glemt det,
han har skjult sit ansigt, han ser det ikke i evighed«.

Bøn om Guds indgreb

10:12Rejs dig, ! Gud, løft din hånd,
glem ikke de elendige!
10:13Hvorfor skal en ugudelig foragte Gud?
Han siger i sit hjerte: »Du kræver ikke til regnskab«.
10:14Du, ja netop du, har set uret og sorg,
du iagttager så de kan lægges i din hånd.
Den svage overgiver sin sag til dig,
du har været den faderløses hjælper.
10:15Bræk den ugudeliges arm,
og kræv den onde til regnskab for hans ugudelighed så du ikke finder den længere[g]Versets to sidste ord (val-timṣāˀ) er vanskelige i sammenhængen: »så du ikke finder den«. Der må underforstås et »længere«. Andre forstår val som »visselig« (»du skal visselig finde den«). Atter andre vokaliserer: val-jimmāṣeˀ: »så den ikke skal findes«..
10:16 er konge for evigt og altid,
folkeslag[10]Kan også oversættes »hedningefolk«. blev udryddet af hans land.
10:17Du har hørt de ydmyges ønske, ,
du styrker deres hjerte, dit øre lytter opmærksomt
10:18for at skaffe den faderløse og undertrykte ret
så et menneske der er af jorden, ikke længere skal sprede skræk.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard, Nicolai Winther-Nielsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.02.2017