Den Frie Bibel

Salme 81

Overskrift

81:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Al-ha-gittit.[1]Det vides ikke hvad der er ment med dette udtryk; det kan både være en melodiangivelse og en instrumentbetegnelse.
Af Asaf.

Opfordring til lovsang

81:2Bryd ud i jubel for Gud, vor styrke,
råb af fryd for Jakobs Gud!
81:3Istem sang og lad pauke lyde,
liflige citer sammen med harpe!
81:4Stød i horn[2]På hebraisk: šôfār. Der er formodentlig tænkt på vædderhorn der blev brugt til at indvarsle højtider og til at kalde til kamp. ved nymånen,
ved fuldmånen for vor festdag!
81:5For det er bestemmelse i Israel,
forordning fra Jakobs Gud.
81:6Han gjorde det til et vidnesbyrd[3]Kan også oversættes: »et pagtsvilkår/en vedtægt«. i Josef,
da han drog ud imod[b]Præpositionen ʕal kan også oversættes: »over«. Ofte retter man til præpositionen min: »fra«, men det passer ikke specielt godt med at Gud er subjekt i sætningen. Meningen må enten være at Gud »drog ud imod Egypten« for at befri Israel, eller at han »drog ud« i spidsen for sit folk »over« det slagne »Egypten«. Egyptens land.

Formaning til troskab og bod

Jeg hører en tale[4]Ordret: »læbe«. Det kan også oversættes både som: »sprog« og: »stemme«. som jeg ikke kendte:
81:7»Jeg befriede hans skulder for byrde,
hans hænder blev befriet for bærekurv.
81:8I nøden kaldte du, og jeg udfriede dig,
jeg svarede dig i tordenens skjul,
jeg prøvede dig ved Meribas vand. Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
81:9Hør, mit folk, så vil jeg formane[5]Kan også oversættes: »vidne imod dig«. dig,
Israel, gid du ville høre på mig.
81:10Der skal ingen fremmed gud være hos dig,
og du skal ikke tilbede andre folks gud.
81:11Jeg er din Gud,
som førte dig op fra Egyptens land.
Luk din mund vidt op, så vil jeg fylde den.
81:12Men mit folk hørte ikke på min røst,
og Israel ville ikke adlyde mig.
81:13Så overgav jeg det til deres hjertes forstokkethed,
så de kunne vandre efter deres egne planer.
81:14Gid at mit folk ville høre på mig,
at Israel ville vandre ad mine veje!
81:15Da ville jeg hastigt[6]Kan også oversættes: »let«. undertvinge deres fjender
og vende min hånd mod deres modstandere.
81:16De som hader , skal hyklende krybe for det,[7]Nemlig for Guds folk. Kan dog også oversættes: »for ham«.
og deres[8]Nemlig Guds folks. tid skal vare evigt.[d]Hele verset er omdiskuteret, koncentreret især omkring de to ord der er sat note ved. Verset oversættes ofte: » De som hader , skal hyklende krybe for ham / og deres tid (med underkastelse) skal vare evigt«. Andre omskriver den sidste sætning: »og deres tid skal endegyldigt være omme«. Det er dog vanskeligt at se støtte for »være omme« i grundteksten.
81:17Og jeg[9]Den hebraiske tekst har wayyaˀᵃxîlēhû: »og han vil bespise«. I sammenhængen retter man til: wāʔaˀᵃxîlēhû: »og jeg vil …«. vil bespise det med hvedens fedme,
ja, jeg vil mætte dig med honning fra en klippe«.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017