Den Frie Bibel

Salme 106

Lovprisning og bøn

106:1Halleluja!
Tak HERREN, for han er god,
for hans nåde varer til evig tid.
106:2Hvem kan fremsige HERRENS vældige gerninger,
forkynde al hans pris?
106:3Salige er de som våger over ret,
og den som øver retfærdighed til alle tider.
106:4Husk mig, HERRE, med velviljen til dit folk,
tag dig af mig med din frelse
106:5så jeg må se dine udvalgtes lykke,
glæde mig ved dit folks glæde,
prise mig lykkelig med din arvelod!

Israels synd og Guds trofasthed

106:6Vi har syndet med vore fædre,
vi har handlet slet og ugudeligt.
106:7Vore fædre i Egypten
gav ikke agt på dine undere,
de huskede ikke mængden af dine nådesbevisninger,
men var genstridige ved et hav, ved Sivhavet.
106:8Dog frelste han dem for sit navns skyld
for at kundgøre sin magt.
106:9Han truede Sivhavet, og det tørrede ud,
og han lod dem gå gennem dybet som gennem ørkenen.
106:10Han frelste dem af haders hånd,
og udfriede dem af fjendes hånd.
106:11Vand dækkede deres modstandere,
der blev ikke én eneste tilbage af dem.
106:12Da troede de på hans ord,
de sang hans pris.
106:13De glemte hurtigt hans gerninger,
de ventede ikke på hans beslutning.
106:14De fik et voldsomt begær i ørkenen
og fristede Gud i ødemarken.
106:15Da gav han dem det de begærede,
men sendte tærende sygdom mod dem.
106:16De blev skinsyge på Moses i lejren,
på Aron, HERRENS hellige.
106:17Jorden åbnede sig og opslugte Datan,
og den tildækkede Abirams flok,
106:18ild brændte deres flok,
flamme fortærede ugudelige.
106:19De lavede en kalv ved Horeb
og tilbad et støbt gudebillede.
106:20De ombyttede deres herlighed
med en figur af en okse som æder græs.
106:21De glemte Gud, deres frelser,
som havde gjort store ting i Egypten,
106:22undere i Kams land,
frygtindgydende gerninger ved Sivhavet.
106:23Han sagde at han ville udrydde dem,
hvis ikke Moses, hans udvalgte,
var trådt beskyttende frem for hans ansigt,
for at afvende hans vrede fra at ødelægge dem.
106:24De vragede det attråværdige land,
de troede ikke hans ord.
106:25De murrede i deres telte,
de hørte ikke på HERRENS røst.
106:26Da løftede han sin hånd mod dem
for at slå dem ned i ørkenen,
106:27og for at slå deres efterkommere ned blandt folkene
og strø dem ud i landene.
106:28De tog Ba’al-Peors åg på sig
og spiste af ofrene til de døde.
106:29De vakte hans harme med deres gerninger,
så en plage brød løs mod dem.
106:30Da stod Pinehas frem og holdt dom,
og plagen hørte op.
106:31Det blev regnet ham til retfærdighed
i generation efter generation til evig tid.
106:32De vakte hans vrede ved Meribas vand,
og det gik Moses ilde for deres skyld.
106:33For de var genstridige imod hans ånd,
så han talte uoverlagt med sine læber.
106:34De udryddede ikke folkene,
som HERREN havde sagt det til dem.
106:35De blandede sig med folkene
og lærte deres gerninger.
106:36De tilbad deres gudebilleder
som blev til en snare for dem.
106:37De ofrede deres sønner
og deres døtre til dæmonerne.
106:38De udgød uskyldigt blod,
deres sønners og deres døtres blod,
som de ofrede til Kana’ans gudebilleder,
og landet blev vanhelliget af blodet.
106:39De gjorde sig urene ved deres gerninger,
og de bedrev hor ved deres handlinger.
106:40Da blussede HERRENS vrede op mod hans folk,
og han fik afsky for sin arv.
106:41Han gav dem i folkenes hånd,
deres fjender herskede over dem,
106:42deres modstandere undertrykte dem,
og de blev ydmygede under deres hånd.
106:43Mange gange reddede han dem,
men de var genstridige mod ham med deres beslutning
og sank ned i deres skyld.
106:44Dog så han til dem i nøden
da han hørte deres skrig.
106:45Han huskede for deres skyld sin pagt
og havde medlidenhed, som hans nåde er stor.
106:46Han lod dem finde barmhjertighed
hos alle dem som havde ført dem i fangenskab.

Bøn

106:47Frels os, HERRE, vor Gud,
og saml os fra folkene
så vi kan takke dit hellige navn,
rose os af at lovprise dig.

Lovprisning

106:48Lovet være HERREN, Israels Gud,
fra evighed og til evighed,
og hele folket skal sige: Amen!
Halleluja!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017