Den Frie Bibel

Salme 11

Overskrift

11:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledt af et verbum der betyder »dirigere«. Af David.

Hos har jeg søgt tilflugt

Hos har jeg søgt tilflugt,
hvordan kan I sige til min sjæl:
»Flygt til bjergene[b]Ordret: »Flygt til jeres bjerg (som en) fugl«. Der må tænkes på David og hans venner (»flygt« er plur.). Mange håndskrifter har dog sing, fem., så det er Davids sjæl, der tales til. Med støtte i gamle oversættelser retter man også ofte harxem (»jeres bjerg«) til harîm kᵊ- (»til bjergene som«). som en fugl«?
11:2For se, de ugudelige spænder buen,
de har lagt deres pil på strengen
for at skyde i ly af mørket mod de oprigtige af hjertet.
11:3Når grundvoldene nedbrydes,
hvad kan en retfærdig da udrette?

er retfærdig og bevarer den retfærdige

11:4 er i sit hellige tempel,
– i himlen er hans trone –
hans øjne iagttager,
hans øjenlåg[1]Meningen formodentlig: »hans blik«. prøver menneskets børn.
11:5 prøver retfærdig og ugudelig,
men hans sjæl hader den der elsker vold.
11:6Han skal lade fælder regne ned over de ugudelige,
ild og svovl og glohed vind må blive deres tilmålte bæger.[c]Der er usikkerhed i oversættelsen der også kunne lyde: »Over den uretfærdige lade han regne ild og svovl ned som fælder, og en glohed vind blive deres tilmålte bæger«. Mange retter paḥîm (»fælder«) til: paḥmē: »kul«, der forbindes med det følgende ord (»ild«) til »glødende kul«.
11:7For er retfærdig, han elsker retfærdighedshandlinger,
de retskafne skal se ansigt.[d]yāšār (»retskaffen«) er sing., mens verbet er plur. Man vælger som regel at opfatte yāšār kollektivt og oversætte ved plur. Ordret kan der oversættes: »hans ansigt skal iagttage de retskafne«, men sammenhængen taler for den første mulighed.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.10.2016