Den Frie Bibel

Salme 16

Overskrift

16:1Miktam af David

Tilflugt hos Gud

Bevar mig, Gud, for jeg søger tilflugt hos dig.

Glæden ved at høre til hos Gud

16:2Jeg sagde til HERREN: »Du er min Herre,
jeg har intet gode ud over dig.
16:3De hellige, de som er i landet,
og de ædle har jeg alt mit velbehag i«.
16:4Mangfoldige bliver deres smerter, som bejler til en anden.
Jeg vil ikke udgyde deres drikofre af blod
og ikke bringe deres navne over mine læber.
16:5HERRE, min tilmålte del og mit bæger,
du sikrer min lod.
16:6Målesnorene faldt for mig på skønne steder,
ja, en dejlig arv tilfaldt mig.

Tillid til HERREN

16:7Jeg vil prise HERREN, som gav mig råd,
ja, mine nyrer vejleder mig om natten.
16:8Jeg har altid HERREN for øje,
for han er ved min højre side;
jeg skal ikke vakle.

Tryghed over for døden

16:9Derfor glæder mit hjerte sig, og min ære jubler,
ja, mit kød skal bo i tryghed.
16:10For du vil ikke overlade min sjæl til dødsriget,
du vil ikke lade din hellige se graven.
16:11Du vil lære mig livets vej,
der er fuldendt glæde for dit ansigt,
der er altid skønne ting i din højre hånd.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.10.2016