Den Frie Bibel

Salme 7

Overskrift

7:1En Shiggajon af David, som han sang til HERREN, over benjaminitten Kush’s ord.

David beder mod sine forfølgere

7:2HERRE, min Gud! Hos dig søger jeg tilflugt,
frels mig fra alle mine forfølgere og befri mig
7:3så han ikke som en løve skal sønderrive min sjæl
idet han sønderflænger den uden at der er nogen der redder.

David bevidner sin uskyld i forhold til modstanderen

7:4HERRE, min Gud! Hvis jeg har gjort dette,
hvis der er uret i mine hænder,
7:5hvis jeg har handlet ondt mod min ven,
og uden anledning udplyndret min modstander,
7:6måtte da fjenden forfølge min sjæl og indhente den
og træde mit liv til jorden;
lægge min ære i støvet! Sela°

David beder Gud om at dømme

7:7Stå op, HERRE! i din vrede,
rejs dig imod mine fjenders harme,
og vågn op for min skyld; du har jo sat retten.
7:8Lad folkenes forsamling omgive dig,
og vend så tilbage over den i det høje!
7:9HERREN holder dom over folkene.
Døm mig, HERRE,
efter min retfærdighed og efter min uskyld, som er hos mig.
7:10Lad dog de ugudeliges ondskab få ende,
men støt den retfærdige,
du som jo prøver hjerter og nyrer,
retfærdige Gud!

Gud er frelser og dommer

7:11Mit skjold er hos Gud
der frelser de oprigtige af hjertet.
7:12Gud er en retfærdig dommer
og en Gud som kan blive vred hver dag.
7:13Hvis man ikke vil omvende sig, hvæsser han sit sværd,
han har spændt sin bue og gjort den klar,
7:14og mod ham har han beredt dødelige våben,
sine pile har han gjort brændende.
7:15Se, han undfanger uret,
og han er svanger med ulykke
og føder løgn.
7:16Han har gravet en grav og opkastet den,
men han falder selv i den grav som han har gravet.
7:17Hans misgerning skal vende tilbage over hans eget hoved,
og hans vold skal komme over hans isse.

Lovprisning

7:18Jeg vil takke HERREN for hans retfærdighed
og lovsynge HERREN den Højestes Navn.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard, Nicolai Winther-Nielsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.02.2017