Den Frie Bibel

Salme 7

Overskrift

7:1En Shiggajon[1]Formodentlig navn på en digttype, muligvis en speciel type klagesang. Hab. 3,1. af David, som han sang til , over benjaminitten Kush’s ord[2]Meningen kan evt. blot være: »på grund af Kush«..

David beder mod sine forfølgere

7:2, min Gud! Hos dig søger jeg tilflugt,
frels mig fra alle mine forfølgere og befri mig
7:3så han ikke som en løve skal sønderrive min sjæl[a]Ordet »sjæl« bruges ofte i betydningen »jeg/mig« hvor det på en eller anden måde skal betones at det drejer sig om menneskets egentlige og inderste væsen.
idet han sønderflænger den uden at der er nogen der redder.

David bevidner sin uskyld i forhold til modstanderen

7:4, min Gud! Hvis jeg har gjort dette,
hvis der er uret i mine hænder,
7:5hvis jeg har handlet ondt mod min ven[b]Roden i ordet šlm er »fred«, her altså: »den jeg holder fred med«.,
og uden anledning udplyndret min modstander[c]En anden mulig oversættelse er: »- jeg har dog udfriet ham der uden anledning var min modstander -« (som indskudt sætning).,
7:6måtte da fjenden forfølge min sjæl[d]Ordet »sjæl« bruges ofte i betydningen »jeg/mig« hvor det på en eller anden måde skal betones at det drejer sig om menneskets egentlige og inderste væsen. og indhente den
og træde mit liv til jorden;
lægge min ære i støvet! Sela

David beder Gud om at dømme

7:7Stå op, ! i din vrede,
rejs dig imod mine fjenders harme,
og vågn op for min skyld; du har jo sat retten.
7:8Lad folkenes forsamling omgive dig,
og vend så tilbage over den i det høje[e]Meningen må være, at Gud efter dommen skal vende tilbage til sit universelle herredømme. Andre foreslår en lille tekstrettelse (šûvāʰ til šēvāʰ): »tag sæde over den i det høje«.!
7:9 holder dom over folkene.
Døm mig, ,
efter min retfærdighed og efter min uskyld, som er hos mig.
7:10Lad dog de ugudeliges ondskab få ende,
men støt den retfærdige,
du som jo prøver hjerter og nyrer,
retfærdige Gud!

Gud er frelser og dommer

7:11Mit skjold er hos Gud
der frelser de oprigtige af hjertet.
7:12Gud er en retfærdig dommer
og en Gud som kan blive vred hver dag.
7:13Hvis man ikke[f]Grundtekstens ʔim-lōˀ (»hvis ikke«) kan også oversættes: »sandelig/visselig«, der vil give oversættelsen: »Sandelig, han hvæsser på ny sit sværd« I dette tilfælde er fjenden formodentlig grundled, og i v.14 skal der ikke oversættes »mod ham«, men »mod sig selv«. vil omvende sig, hvæsser han sit sværd,
han har spændt sin bue og gjort den klar,
7:14og mod ham har han beredt dødelige våben,
sine pile har han gjort brændende.
7:15Se, han[3]d. e. den ugudelige. undfanger uret,
og han er svanger med ulykke
og føder løgn.
7:16Han har gravet en grav og opkastet den,
men han falder selv i den grav som han har gravet.
7:17Hans misgerning skal vende tilbage over hans eget hoved,
og hans vold skal komme over hans isse.

Lovprisning

7:18Jeg vil takke for hans retfærdighed
og lovsynge den Højestes Navn.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard, Nicolai Winther-Nielsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.02.2017