Den Frie Bibel

Salme 136[1]

Septuginta, der følges af en del oversættere, har det »halleluja«, der i den masoretiske tekst står som afslutning på Sl 135, som indledning til Sl 136.

Opfordring til tak[a]Opfordringen til »tak« nævnes eksplicit i v. 1-3 og v. 26, men den er underforstået i alle de øvrige vers.

136:1Tak , for han er god,
ja, hans nåde[2]Tidligere oversat: »miskundhed«. Oversættes nu ofte: »trofasthed«. varer til evig tid!
136:2Tak gudernes Gud,
ja, hans nåde varer til evig tid!
136:3Tak herrernes Herre,
ja, hans nåde varer til evig tid!

Herren er skaberen

136:4Ham som alene gør store undere,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:5ham som skabte himlen med indsigt,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:6ham som bredte jorden ud på vandene,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:7ham som skabte store lys,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:8solen til herredømme om dagen,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:9månen og stjerner[b]Af rytmiske grunde – og på grund af 1 Mos 1,16 – sletter mange fortolkere og oversættere: wᵊxôxāvîm (»og stjerner«). Det er dog med i alle håndskrifter, og rettelsen kræver også rettelse af memšᵊlôt (ordret: »herredømmer«) til singularis: memšelet: »herredømme«. til herredømme om natten,
ja, hans nåde varer til evig tid;

Herren er frelseren

136:10ham som slog Egypten ved deres førstefødte,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:11og førte Israel ud af deres midte,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:12med en stærk hånd og en udrakt arm,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:13ham som kløvede Sivhavet igennem,[3]Ordret: »i (flere) dele«.
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:14og lod Israel gå midt igennem det,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:15men drev Farao og hans hær i Sivhavet,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:16ham som førte sit folk igennem ørkenen,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:17ham som slog store konger,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:18og dræbte mægtige konger,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:19Sihon, amoriternes konge,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:20og Og, Bashans konge,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:21og gav deres land som arvelod,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:22som arvelod til Israel, hans tjener,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:23ham som huskede os i vor fornedrelse,
ja, hans nåde varer til evig tid;
136:24og befriede os fra vore fjender,
ja, hans nåde varer til evig tid.
136:25Han giver føde til alt levende,[4]Ordret: »alt kød«.
ja, hans nåde varer til evig tid!
136:26Tak himlens Gud,
ja, hans nåde varer til evig tid!

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 21.04.2017