Den Frie Bibel

Salme 85

Overskrift

85:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.
Af Koras sønner. En salme.

Gud var nådig

85:2Du har haft lyst, , til dit land,
du vendte Jakobs situation.[b]Oversættelsen af linjen er usikker. Konsonantteksten šbwt forudsætter vokalisering: šᵊvût: »vending«, der i forbindelse med verbum af samme rod (šwb) betyder»vende ens situation/lod«. Masoreternes vokalisering af ordet forudsætter: šᵊvît: »fangenskab«.
85:3Du borttog dit folks skyld,
du skjulte al deres synd. Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
85:4Du holdt al din vrede tilbage,
du vendte om fra din vredes glød.

Gud, vær os nådig

85:5Genrejs os,[d]Ordret blot: »vend os«. Meningen må enten være: »genrejs os«, eller: »bring os tilbage«, eller måske: »vend tilbage til os«. Andre foreslår at rette: šûvēnû (»vend os«) til: šûv nāˀ: »vend dog tilbage«. vor frelses Gud,
og opgiv din vrede mod os.
85:6Vil du være vred på os for evigt?
Vil du udstrække din vrede til slægt efter slægt?
85:7Vil du ikke gøre os levende igen,
så dit folk kan glæde sig i dig?
85:8, lad os se din nåde,
og giv os din frelse!

Gud vil være nådig

85:9Jeg vil høre, hvad Gud taler,
taler jo fred
til sit folk og til sine fromme,
så de ikke vender tilbage til dårskab.
85:10Ja, hans frelse er nær hos dem som frygter ham,
så herlighed kan bo i vort land.
85:11Nåde[1]Tidligere oversat: »miskundhed«. og sandhed har mødt hinanden,
retfærdighed og fred har kysset.
85:12Sandhed skal spire frem af jorden,
og retfærdighed skal se ned fra himlen.
85:13 vil også give det som er godt,
og vort land vil give sin afgrøde.
85:14Retfærdighed skal gå foran ham[2]Ordret: »foran hans ansigt«.
og fred i hans skridts spor![e]Den masoretiske tekst ordret: »og han/den gør sine skridt til en vej/til et spor«. Det er foreslået at oversætte: »og den bereder vej for hans skridt«, med »retfærdighed« som subjekt. Sådan som præpositionen lᵊ (»på/for«) er anbragt, er det dog næppe muligt. Det er nok nødvendigt (som forudsat her) at rette: wᵊyāśēm (»og han sætter«) til: wᵊšālôm: »og fred« eller: wᵊyēšaʕ: »og frelse«.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017