Den Frie Bibel

Salme 85

Overskrift

85:1Til korlederen.
Af Koras sønner. En salme.

Gud var nådig

85:2Du har haft lyst, HERRE, til dit land,
du vendte Jakobs situation.
85:3Du borttog dit folks skyld,
du skjulte al deres synd. Sela°
85:4Du holdt al din vrede tilbage,
du vendte om fra din vredes glød.

Gud, vær os nådig

85:5Genrejs os, vor frelses Gud,
og opgiv din vrede mod os.
85:6Vil du være vred på os for evigt?
Vil du udstrække din vrede til slægt efter slægt?
85:7Vil du ikke gøre os levende igen,
så dit folk kan glæde sig i dig?
85:8HERRE, lad os se din nåde,
og giv os din frelse!

Gud vil være nådig

85:9Jeg vil høre, hvad Gud taler,
HERREN taler jo fred
til sit folk og til sine fromme,
så de ikke vender tilbage til tåbelighed.
85:10Ja, hans frelse er nær hos dem som frygter ham,
så herlighed kan bo i vort land.
85:11Nåde° og sandhed har mødt hinanden,
retfærdighed og fred har kysset.
85:12Sandhed skal spire frem af jorden,
og retfærdighed skal se ned fra himlen.
85:13HERREN vil også give det som er godt,
og vort land vil give sin afgrøde.
85:14Retfærdighed skal gå foran ham
og fred i hans skridts spor!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 28.02.2022