Den Frie Bibel

Salme 103

Overskrift

103:1Af David.

Min sjæl, pris HERREN!

Min sjæl, pris HERREN,
og hele mit indre skal prise hans hellige navn!
103:2Min sjæl, pris HERREN,
og glem ikke alle hans velgerninger,
103:3ham som tilgiver dig al din skyld,
ham som helbreder alle dine sygdomme,
103:4ham som udløser dit liv fra graven,
ham som kroner dig med nåde° og barmhjertighed,
103:5ham som mætter dit liv med det gode,
så din ungdom bliver ny igen som ørnen.

Guds nåde igennem tiderne

103:6HERREN udøver retfærdighed
og ret for alle undertrykte.
103:7Han kundgjorde Moses sine veje
og Israels børn sine gerninger.
103:8HERREN er barmhjertig og nådig,
sen til vrede og rig på nåde°
103:9Han vil ikke gå i rette for evigt
og ikke vredes for altid.
103:10Han har ikke handlet mod os efter vore synder
og ikke lønnet os efter vor skyld.
103:11For så høj som himlen er over jorden,
så mægtig har hans nåde været over dem som frygter ham.
103:12Så langt som øst er fra vest,
har han fjernet vore overtrædelser fra os.
103:13Som en far forbarmer sig over sine børn,
har HERREN forbarmet sig over dem som frygter ham.
103:14For han ved at vi er skabt,
han husker på at vi er støv.
103:15Et menneske – som græs er dets dage,
som markens blomst blomstrer det.
103:16Når en vind farer over det, er det ikke mere,
og dets sted kender det ikke længere.
103:17Men HERRENS nåde er fra evighed og til evighed over dem som frygter ham,
og hans retfærdighed er med børns børn,
103:18med dem som holder hans pagt,
og med dem som husker hans befalinger for at gøre derefter.

Pris HERREN, alle hans skaberværker

103:19HERREN har rejst sin trone i himlen,
og hans kongerige behersker Altet.
103:20Pris HERREN, I hans engle,
I stærke krigere som udfører hans ord, idet I adlyder hans befaling!
103:21Pris HERREN, alle hans hærskarer,
I hans tjenere som udfører hans vilje!
103:22Pris HERREN, alle hans værker
på alle steder i hans kongerige.
Min sjæl, pris HERREN!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017