Den Frie Bibel

Salme 4

Overskrift

4:1Til korlederen[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.. Med strengespil. En salme af David.

Nødråb

4:2Når jeg råber, så svar mig,
min retfærdigheds Gud!
I trængslen befriede du mig[1]Ordret: »skaffede du rum for mig«.;
vær mig nådig, og hør min bøn!

Henvendt til modstanderne

4:3I menneskebørn[2]Ordret: »mandssønner«.! Hvor længe skal min ære være til skændsel?
I elsker tomhed og søger løgn. Sela[b]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
4:4Men I skal vide at har udvalgt[c]Verbet forekommer kun her og i 2 Mos 8,18; 9,4; 11,7; 33,16, hvor Israels udvælgelse og kald pointeres. sig en der er from[d]Sætningen er omdiskuteret. Oftest foretager man små tekstrettelser så der kan oversættes: » har vist sin underfulde troskab mod mig«.;
hører, når jeg råber til ham.
4:5Bliv oprørte, men synd ikke[e]Meningen her med verbet rigzû (»bliv oprørte«, ordret: »ryst«) er omdiskuteret. Meningen er enten: »Bliv vrede, (men synd ikke)«. I det tilfælde er vreden rettet mod salmisten. Eller: »Skælv (for Gud) (og synd ikke)«.!
Tænk efter[3]Ordret: »tal i jeres hjerte«. på jeres leje, og vær stille! Sela
4:6Bring retfærdigheds ofre[4]Ofre der bringer retfærdighed fordi de er bragt af et menneske der længes efter Guds retfærdighed.,
og stol på !

Davids bøn og tillid til Gud

4:7Mange siger: Hvem vil lade os opleve godt[5]I betydningen »lykke«.?
Løft over os dit ansigts lys, !
4:8Du gav glæde i mit hjerte,
større end den de havde da deres korn og deres most[6]Most er ugæret druesaft. var i overflod.
4:9I fred vil jeg både lægge mig og sove,
for du, ! lader mig bo ene[f]Andre knytter ordet lᵊvādād til : »for alene du, , lader mig bo i tryghed«. i tryghed.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard, Nicolai Winther-Nielsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.02.2017