Den Frie Bibel

Salme 61

Overskrift

61:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Med strengespil.
Af David.

Klage og tillidsfuld bøn

61:2Hør min klage,[b]Det er omdiskuteret om rinnāʰ her betegner jubelråb eller klageråb. Gud!
Lyt opmærksomt til min bøn!
61:3Fra jordens[c]Kan også oversættes: »fra landets yderste grænse«. Her måske mere udtryk for Davids afmagt end for hans opholdssted. ende
råber jeg til dig
når mit hjerte bliver svagt.
Du skal føre mig op på en klippe som er for høj for mig.[1]Andre oversætter: »som er højere end mig«.
61:4For du har været min tilflugt,
et fæstningstårn mod fjenden.
61:5Jeg vil nyde gæstevenskab[d]Den der blev modtaget som »gæst« hos orientaleren, fik tilsagt venskab og beskyttelse. Gæsten kunne vide sig helt under værtens beskyttelse og omsorg. i dit telt i al evighed,
jeg vil søge tilflugt under dine vingers skjul. Sela[e]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
61:6For du, Gud, har hørt mine løfter,
du har givet mig arveret med dem som frygter dit navn.[2]Ordret: » du har givet deres arveret, som frygter dit navn«. Præciseringen »mig« må underforstås. Sætningen er dog også omdiskuteret på grund af ordet yᵊruššat (»arveret/ejendom«) der er i genitivforbindelse med eftersætningen. Ofte foreslås en rettelse: ˀᵃrešet: »begær/bøn/ønske«: »Du opfylder deres ønske, som frygter dit navn«.

Bøn for kongen

61:7Du føjer[3]Ofte foreslås det at opfatte yiqtol her som jussiv: »Føj dage …«. dage til kongens dage,
hans år skal være som mange slægtled![4]Ordret: »som slægt og slægt«.
61:8Han skal trone evigt for Guds ansigt,
fastsæt at nåde[5]Tidligere oversat »miskundhed«. Det oversættes undertiden: »troskab«. og trofasthed[6]Grundtekstens ʔemet har ikke nogen nøjagtig ækvivalent på dansk. Ofte skal det oversættes »sandhed«. Det betegner det der står urokkeligt fast, og er et vigtigt ord i pagtssproget, hvor det måske ofte bedst oversættes: »trofasthed«. skal beskytte ham!

Løfte om lovsang

61:9Så vil jeg lovsynge dit navn til evig tid,
indfri mine løfter dag for dag.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017