Den Frie Bibel

Salme 99

er den hellige verdenshersker

99:1 er konge! Folkeslagene skælver.
Han troner over keruber, jorden ryster.
99:2 på Zion er stor,
og han er ophøjet over alle folkeslagene.
99:3De skal prise dit navn som stort og frygtindgydende.
Hellig er han!

Hellig som retfærdighedens garant

99:4Og en kong med magt,[a]Formuleringen er speciel og omdiskuteret. Der er foreslået flere rettelser. Mindst indgribende er at læse substantivet: ʕōz (»magt«) som adjektiv: ʕaz: »mægtig« og opfatte hele verset som rettet til Gud, så der oversættes: »Og mægtige konge, som elsker ret, du har grundfæstet retskaffenhed«. Normalt skal adjektivet dog stå efter substantivet, så det forudsættes at versets to første ord bytter plads: wᵊʕōz melex (egentlig: »Og konges magt«) til: ûmelex ʕaz (»og mægtige konge«). Andre retter wᵊʕōz melex til: wᵊʕaz mālax: »Og en stærk er konge. (Han elsker ret. Du har befæstet retskaffenhed)«. der elsker ret,
har du grundfæstet i retskaffenhed,
ret og retfærdighed i Jakob
har du skabt.
99:5Ophøj , vor Gud,
og kast jer ned for hans fødders fodskammel.
Hellig er han!

Hellig i tugt og nåde

99:6Moses og Aron, som var blandt hans præster,
og Samuel, som var blandt dem som påkaldte hans navn -
når de råbte til , svarede han dem.
99:7Han talte til dem i skysøjlen,
de bevarede hans vidnesbyrd
og den lov som han gav dem.
99:8, vor Gud, du svarede dem,
du var for dem en tilgivende Gud,
men hævnende for deres gerninger.
99:9Ophøj , vor Gud,
og kast jer ned for hans hellige bjerg,
for hellig er , vor Gud!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017