Den Frie Bibel

Salme 127

Overskrift

127:1Valfartssang.[a]Se note til Sl 120,1. Af Salomo.

velsignelse over hus og arbejde

Hvis ikke bygger huset,
vil de som bygger på det, have arbejdet forgæves.
Hvis ikke våger over byen,
vil vægteren have våget forgæves.
127:2Det er forgæves for jer
at stå tidligt op,
at vente længe med at sidde,
at spise sliddets brød –
så meget giver han den han elsker, mens han sover.

velsignelse over hjemmet

127:3Se, sønner er en gave[1]Grundtekstens ord bruges især om arvelod, ejendom og jordbesiddelse. fra ,
moderlivets frugt er en løn.
127:4Som pile i en krigers hånd,
sådan er ungdommens sønner.
127:5Lykkelig[2]Kan også oversættes: »salig«. Det er dog næppe relevant her. den mand som har fyldt sit kogger med dem;
de skal ikke blive til skamme,
når de taler med fjender i porten.[3]Porten i bymuren var en større bygning, der også fungerede som retssal og byrådssal.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 19.04.2017