Den Frie Bibel

Salme 60

Overskrift

60:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Al-shushan-edut.[1]Ordret må det betyde: »på liljens vidnesbyrd« eller: »på liljen; et vidnesbyrd«. Det er formodentlig en melodiangivelse, men meningen med det kendes ikke mere.
Af David. Miktam.[2]Betydningen ukendt, evt. »klenodie, gyldent smykke« (af ketem: »guld«), eller »uudslettelig« af kātam: »indpræge (på en stele)«. I så fald skal denne og de øvrige salmer med denne overskrift (Sl 16; 56-59) fastholde en alvorlig situation i folkets erindring. Til belæring.
60:2Dengang han førte krig mod Aram-Naharajim og Aram-Soba, og Joab kom tilbage og slog Edom i Saltdalen, tolv tusinde.

Klage

60:3Gud, du har forkastet os, du har nedbrudt os,
du blev vred; genrejs os![b]Meningen her med verbet tᵊšôvēv lānû er omdiskuteret. Andre oversætter: »vend tilbage til os«.
60:4Du har bragt landet[3]Det er usikkert om der her skal oversættes: »jorden«. I sammenhængen er der dog tale om Israels folk og derfor formodentlig også om dets land. til at skælve, du har delt det,
læg dets brud, for det vakler!
60:5Du lod dit folk opleve[4]Ordret: »se«. grusomhed,
du gav os vin at drikke så at vi tumlede.[5]Ordret: »du gav os vin tummel at drikke«.
60:6Du har givet dem som frygter dig, et banner
at flygte til for buen. Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
60:7For at dine elskede må blive reddet,
så frels med din højre hånd, og svar os![6]Konsonantteksten har »os«, mens masoreterne med vokalerne har forudsat »mig«. I sammenhængen er der tale om hele folket.

Guds løfte

60:8Gud har talt i sin helligdom:[7]Kan også oversættes: »hellighed«.
»Jeg vil juble, jeg vil udstykke Sikem
og udmåle Sukkots dal.
60:9Mig tilhører Gilead, og mig tilhører Manasse,
og Efraim er mit hoveds hjelm,[8]Ordret: »værn«.
Juda er min herskerstav.
60:10Moab er mit vaskefad,
på Edom vil jeg kaste min sandal,
over mig skal du bryde ud i jubel, Filistæa!«[d]Mange oversættere vælger – med et par af de gamle oversættelser – at følge teksten i Sl 108,10: ʕᵃlê-fᵊlešet ʔetrôʕāʕ: »jeg vil bryde ud i jubel/råbe i triumf over Filistæa!«, frem for den masoretiske tekst her: ʕālay pᵊlešet hitrōʕāʕî

Klage og bøn

60:11Hvem vil føre mig til en befæstet by?
Hvem har ledt mig[9]Mange følger Septuaginta og retter nāḥanî (»har ledt mig«) til: janḥēnî: »vil/skal lede mig«. til Edom?
60:12Mon ikke du, Gud, har forkastet os?
og vil du, Gud, ikke drage ud med vore hære?
60:13Bring os hjælp mod en fjende,
for menneskers hjælp er værdiløs.
60:14Ved Guds hjælp vil vi vinde styrke,
og han skal træde vore fjender ned.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017