Den Frie Bibel

Salme 9 [a]

Se note til Sl 10

Overskrift

9:1Til korlederen[b]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledt af et verbum, der betyder »dirigere«.. Al-muth-labben[1]Musikalsk anvisning af ukendt betydning. Ordret: »Efter død for sønnen«.. Salme af David.

Tak for frelse fra fjenderne

9:2Jeg vil takke af hele mit hjerte,
jeg vil fortælle om alle dine underfulde gerninger.
9:3Jeg vil glæde mig og fryde mig over dig,
jeg vil lovsynge dit navn, du Højeste!
9:4Når mine fjender kommer tilbage,
vil de snuble og gå til grunde for dit ansigt.
9:5For du har påtaget dig min retssag og min ret,
du har sat dig på tronen, retfærdige dommer.
9:6Du truede folkene, du tilintetgjorde den ugudelige,
du udslettede deres navn for evigt og altid.
9:7Fjenderne, de er tilintetgjort, de er ruiner i evighed,
byerne har du lagt øde, deres minde er udslettet.

er en retfærdig og nådig dommer

9:8Men skal trone for evigt,
han har rejst sin trone til dom.
9:9Han skal dømme verden med retfærdighed,
han skal fælde redelig dom over folkene.
9:10Og må være en borg for den undertrykte,
en borg i trængselstider!
9:11De skal stole på dig, de der kender dit navn,
for du har ikke svigtet dem der søger dig, !

Lovprisning

9:12Lovsyng , der bor på Zion,
forkynd blandt folkene om hans gerninger!
9:13For han som hævner blod, husker dem,
han har ikke glemt de elendiges skrig.

Bøn

9:14Vær mig nådig, , se min plage fra dem der hader mig,
du som løfter mig op fra dødens porte,
9:15for at jeg kan fortælle al din pris i Zions datters porte.
Jeg skal juble over din frelse!

Gud dømmer retfærdigt

9:16Folkene faldt selv i den grav de gravede,
i det net de skjulte, blev deres fod fanget.
9:17 har givet sig til kende, han har holdt dom,
ved sine hænders gerning fanger han den ugudelige[c]Man ændrer ofte vokaliseringen af nôqēš (»fanger«) til nôqaš (»fanges«) så oversættelsen bliver: »den ugudelige fanges ved sine hænders gerning«.. Higgajon[2]Musikudtryk med ukendt betydning, måske dog strengespil, jf. Sl 92,4.. Sela

Bøn om frelse

9:18De ugudelige skal vende tilbage til dødsriget[3]Hebraisk: »sheol«.,
alle folkeslag der glemmer Gud.
9:19For en fattig glemmes ikke for evigt,
de hjælpeløses håb er ikke for altid tilintetgjort.
9:20Rejs dig, , lad ikke et menneske blive mægtigt,
lad folkene dømmes for dit ansigt!
9:21Sæt, ! skræk i dem,
lad folkene kende at de er mennesker. Sela

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard, Nicolai Winther-Nielsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.02.2017