Den Frie Bibel

Salme 47

Overskrift

47:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.
Af Koras sønner. En salme.

Lovprisning af den sejrende Gud

47:2Alle folkeslag, klap i hænderne,[1]Grundteksten har blot: »klap hånd«.
jubel for Gud med frydefuld røst.
47:3For , den Højeste, er frygtindgydende,
en stor konge over hele jorden.
47:4Han lægger folk under os,
ja, nationer under vore fødder.
47:5Han udvælger vor arvelod til os,
Jakobs stolthed, som han elsker. Sela[b]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Lovprisningen af den almægtige konge

47:6Gud er draget op under jubelråb,
til hornklang.
47:7Syng for Gud, syng!
Syng for vor konge, syng!
47:8For Gud er hele jordens konge,
syng en maskil![2]Se note til overskriften til Sl 45. Her ofte oversat »hyldestsang«.
47:9Gud er blevet konge over folkeslagene,
Gud har taget sæde på sin hellige trone.
47:10Folkenes fyrster[3]Kan også oversættes: »fornemme«. er samlet,
Abrahams Guds folk,[c]Linjen begynder på hebraisk med ordet: ʕam (»folk«) der har samme konsonanter som ordet: ʕim (»med«). De fleste oversættere går ud fra at ʕim må være bortfaldet ved haplografi, så der skulle stå: ʕim ʕam: »med Abrahams Guds fok«.
for jordens skjolde[d]I stedet for māginnê- (»skjolde«) har bl.a. Septuaginta enten forstået ordet billedligt som »herskere« eller har evt. læst signê-: »herskere«. Det er den almindeligste – men ikke enerådende – gengivelse i nyere oversættelser. tilhører Gud,
højt ophøjet.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016