Den Frie Bibel

Salme 128

Overskrift

128:1Valfartssang.

Den gudfrygtiges lykke

Lykkelig hver den som frygter HERREN,
som går på hans veje!
128:2Frugten af dine hænders arbejde skal du rigtig nok spise,
lykkelig er du, og det skal gå dig vel.
128:3Din hustru er som en frugtbar vinstok
i dit hus’ indre,
dine sønner er som oliventræers skud
omkring dit bord.
128:4Ja, se sådan velsignes den mand
som frygter HERREN.

HERREN velsigne dig

128:5HERREN velsigne dig fra Zion
så du ser Jerusalems lykke
alle dit livs dage,
128:6og så du ser dine sønners sønner!
Fred over Israel!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 04.09.2017