Den Frie Bibel

Salme 128

Overskrift

128:1Valfartssang.[a]Se note til Sl 120,1.

Den gudfrygtiges lykke

Lykkelig[1]Kan også oversættes: »salig«. hver den som frygter ,
som går på hans veje!
128:2Frugten af dine hænders arbejde skal du rigtig nok spise,
lykkelig er du, og det skal gå dig vel.
128:3Din hustru er som en frugtbar vinstok
i dit hus’ indre,
dine sønner er som oliventræers skud[2]Ordret: »aflæggere/stiklinger af oliventræer«.
omkring dit bord.
128:4Ja, se sådan velsignes den mand
som frygter .

velsigne dig

128:5 velsigne dig fra Zion
så du ser Jerusalems lykke
alle dit livs dage,
128:6og så du ser dine sønners sønner!
Fred over Israel!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 04.09.2017