Den Frie Bibel

Salme 148

Lovpris HERREN fra himlen

148:1Halleluja!
Lovpris HERREN fra himlen,
lovpris ham i det høje!
148:2Lovpris ham, alle hans engle,
lovpris ham, hele hans hærskare!
148:3Lovpris ham, sol og måne,
lovpris ham, alle lysets stjerner!
148:4Lovpris ham, himlenes himmel,
og I vande som er over himlen!
148:5De skal lovprise HERRENS navn,
for han befalede, og de blev skabt.
148:6Og han har stillet dem hen for altid, for evigt,
han gav en lov, og den skal ikke ophæves.

Lovpris HERREN fra jorden

148:7Lovpris HERREN fra jorden,
I søuhyrer og alle dyb,
148:8ild og hagl, sne og røg
stormvind som udfører hans ord,
148:9I bjerge og alle høje,
frugttræer og alle cedertræer,
148:10vildtet og alt kvæg,
krybdyr og vingede fugle!
148:11Jordens konger og alle folk,
fyrster og alle jordens dommere,
148:12unge mænd og også piger,
gamle med unge:
148:13De skal lovprise HERRENS navn,
for hans navn alene er ophøjet,
hans højhed er over jorden og himlen.
148:14Han har løftet et horn for sit folk,
han der er en lovsang for alle sine fromme,
for Israels børn, det folk der står ham nær.
Halleluja!

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.04.2017