Den Frie Bibel

Salme 148

Lovpris fra himlen

148:1Halleluja!
Lovpris fra himlen,
lovpris ham i det høje!
148:2Lovpris ham, alle hans engle,
lovpris ham, hele hans hærskare![a]Konsonantteksten forudsætter singularis (»hele hans hærskare«), men masoreternes vokalisering peger på pluralis: »alle hans hærskarer«.
148:3Lovpris ham, sol og måne,
lovpris ham, alle lysets stjerner!
148:4Lovpris ham, himlenes himmel,
og I vande som er over himlen!
148:5De skal lovprise navn,
for han befalede, og de blev skabt.
148:6Og han har stillet dem hen for altid, for evigt,
han gav en lov, og den skal ikke ophæves.[b]Mange oversættere retter: yaʕᵃvôr (»ophæves«, ordret: »gå forbi«) til pluralis: yaʕᵃvrû, så oversættelsen bliver: »(han gav en lov/grænse) de (ikke) må overskride«.

Lovpris fra jorden

148:7Lovpris fra jorden,
I søuhyrer og alle dyb,
148:8ild og hagl, sne og røg
stormvind som udfører hans ord,
148:9I bjerge og alle høje,
frugttræer og alle cedertræer,
148:10vildtet og alt kvæg,
krybdyr og vingede fugle!
148:11Jordens konger og alle folk,
fyrster og alle jordens dommere,
148:12unge mænd og også piger,[1]Kan også oversættes: »jomfruer«.
gamle med unge:
148:13De skal lovprise navn,
for hans navn alene er ophøjet,
hans højhed[2]Kan også oversættes: »majestæt«. er over jorden og himlen.
148:14Han har løftet et horn for sit folk,
han der er en lovsang for alle sine fromme,
for Israels børn, det folk der står ham nær.[c]Ordret: »hans nærheds folk« eller: »folk af den der står ham nær«. Mange ændrer dog vokaliseringen af: qᵊrōvô (»den der står ham nær/hans nærhed«) til: qᵊrōvāʸw: »dem der står ham nær«.
Halleluja!

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.04.2017