Den Frie Bibel

Salme 148

Lovpris HERREN fra himlen

148:1Halleluja!
Lovpris HERREN fra himlen,
lovpris ham i det høje!
148:2Lovpris ham, alle hans engle,
lovpris ham, hele hans hærskare!
148:3Lovpris ham, sol og måne,
lovpris ham, alle lysende stjerner!
148:4Lovpris ham, himlenes himmel,
og I vande som er over himlen!
148:5De skal lovprise HERRENS navn,
for han befalede, og de blev skabt.
148:6Han har anbragt dem for altid, for evigt,
han gav en lov, og den skal ikke ophæves.

Lovpris HERREN fra jorden

148:7Lovpris HERREN fra jorden,
I søuhyrer og alle dyb,
148:8I ild og hagl, sne og røg,
du stormvind som udfører hans ord,
148:9I bjerge og alle høje,
I frugttræer og alle cedertræer,
148:10du vildt og alt kvæg,
I krybdyr og vingede fugle!
148:11I jordens konger og alle folk,
I fyrster og alle jordens dommere,
148:12I unge mænd og også piger,
I gamle med unge:
148:13De skal lovprise HERRENS navn,
for hans navn alene er ophøjet,
hans højhed er over jorden og himlen.
148:14Han har oprejst et horn for sit folk,
en lovsang for alle sine fromme,
for Israels børn, det folk der står ham nær.
Halleluja!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Lydia Nørrelykke Gad
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 22.05.2023