Den Frie Bibel

Salme 79

Overskrift

79:1Salme af Asaf.

Klage

Gud, hedninger[1]Kan også oversættes »folkeslag«, men her ligger vægten på modsætningen til Guds folk. er trængt ind i din arvelod,
de har vanhelliget dit hellige tempel,
de har lagt Jerusalem i ruiner.
79:2De gav dine tjeneres lig
som føde til himlens fugle,
dine frommes kød til landets[2]Kan også oversættes: »jordens«. vilde dyr.
79:3De udøste deres blod som vand
rundt omkring Jerusalem, og der var ingen som begravede dem.
79:4Vi er blevet til spot for vore naboer,
til spot og spe for vore omgivelser.

Bøn om hjælp

79:5Hvor længe, ? Vil du være vred for evigt?
Skal din nidkærhed stadig brænde som en ild?
79:6Udøs din harme over hedningerne[3]Kan også oversættes: »de folk«.
som ikke kender dig,
og over riger
som ikke påkalder dit navn.
79:7For de[a]Den masoretiske tekst har singularis, men pluralis støttes af en del håndskrifter og gamle oversættelser og også af pluralis i næste linje. Singularis kan evt. oversættes: »man«, men der har ikke i det foregående været talt om en enkelt fjende (singularis). har fortæret Jakob
og raseret hans bolig.
79:8Husk os ikke for vore tidligere[b]Oversættes ofte: »vore forfædres«. I så fald må versets indledning: ʔal-tizkor-lānû (»husk os ikke«) oversættes: »tilregn os ikke«. misgerninger,
skynd dig, lad din barmhjertighed komme os i møde,
for vi er blevet meget svage.
79:9Hjælp os, vor frelses Gud,
for dit navns æres skyld,
og befri os og tilgiv os vore synder
for dit navns skyld.
79:10Hvorfor skal hedningerne[4]Kan også oversættes: »folkene«. sige:
»Hvor er deres Gud?«
Lad det kendes hos hedningerne[5]Kan også oversættes: »folkene«. for vore øjne,
at dine tjeneres blod, som er udøst, bliver hævnet.[c]Ordret skulle de to linjer oversættes: »Lad hævnen for dine tjeneres blod, som er udgydt, blive kendt hos hedningerne for vore øjne«.
79:11Lad fangens stønnen komme for dit ansigt,
spar[6]Ordret: »levn«. efter din arms[7]Kan også oversættes: »din magts«. storhed de dødsdømte.[d]Ordret: »dødens børn«. Den masoretiske teksts accenter tilkendegiver måske at linjen skal deles i to: »Hvor stor er din arm! / Spar de dødsdømte!«.
79:12Og gengæld vore naboer syvdobbelt i deres bryst
den hån, hvormed de hånede dig, Herre!

Tillid

79:13Men vi, dit folk og din græsgangs hjord,
vi vil takke dig til evig tid,
i slægt efter slægt vil vi forkynde din pris.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017