Den Frie Bibel

Salme 79

Overskrift

79:1Salme af Asaf.

Klage

Gud, hedninger er trængt ind i din arvelod,
de har vanhelliget dit hellige tempel,
de har lagt Jerusalem i ruiner.
79:2De gav dine tjeneres lig
som føde til himlens fugle,
dine frommes kød til landets vilde dyr.
79:3De udøste deres blod som vand
rundt omkring Jerusalem, og der var ingen som begravede dem.
79:4Vi er blevet til spot for vore naboer,
til spot og spe for vore omgivelser.

Bøn om hjælp

79:5Hvor længe, HERRE? Vil du være vred for evigt?
Skal din nidkærhed stadig brænde som en ild?
79:6Udøs din harme over hedningerne
som ikke kender dig,
og over riger
som ikke påkalder dit navn.
79:7For de har fortæret Jakob
og raseret hans bolig.
79:8Husk os ikke for vore tidligere misgerninger,
skynd dig, lad din barmhjertighed komme os i møde,
for vi er blevet meget svage.
79:9Hjælp os, vor frelses Gud,
for dit navns æres skyld,
og befri os og tilgiv os vore synder
for dit navns skyld.
79:10Hvorfor skal hedningerne sige:
»Hvor er deres Gud?«
Lad det kendes hos hedningerne for vore øjne,
at dine tjeneres blod, som er udøst, bliver hævnet.
79:11Lad fangens stønnen komme for dit ansigt,
spar efter din arms storhed de dødsdømte.
79:12Og gengæld vore naboer syvdobbelt i deres bryst
den hån, hvormed de hånede dig, Herre!

Tillid

79:13Men vi, dit folk og din græsgangs hjord,
vi vil takke dig til evig tid,
i slægt efter slægt vil vi forkynde din pris.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017