Den Frie Bibel

Salme 111[1]

Salmen er alfabetisk, så første linje begynder med alfabetets første bogstav, anden linje med det andet osv.

Jeg vil takke

111:1Halleluja!
Jeg vil takke af hele mit hjerte
i oprigtiges kreds og menighed.

Begrundelse for lovsangen

111:2 gerninger er store,
værd at udforske[a]dᵊrûšîm er participium passiv der må opfattes gerundivisk (»værd at udforske/som bør udforskes«). Andre oversætter dog: »søgt/erfaret«. for alle som glæder sig over dem.
111:3Hans værk er højhed og pragt,
og hans retfærdighed består til evig tid.
111:4Han har frembragt[2]Ordret: »gjort«. et minde for sine undere,[b]Linjen kan også oversættes: »Han har fastsat en proklamation af sine undere«. Der er formodentlig – uanset hvordan linjen oversættes – tænkt på påskens udfrielse fra slaveriet i Egypten.
nådig og barmhjertig er .
111:5Han gav føde til dem som frygter ham,
han husker for evigt sin pagt.
111:6Han forkyndte sine gerningers kraft for sit folk,
nemlig at han ville give[c]Kan også oversættes: »da han gav«. Den sandsynlige mening er dog at linjen skal gengive indholdet i den forkyndelse der blev nævnt i foregående linje. dem folkenes[3]Kan også oversættes: »hedningernes«. arvelod.
111:7Hans hænders gerninger er sandhed[4]Kan også oversættes: »trofasthed«. og ret,
alle hans forordninger er til at stole på,
111:8urokkelige for altid og evigt,
til at blive holdt[d]Participiet: ʕᵃśûyim må her opfattes gerundivisk. Andre oversætter dog: »de er givet/fastlagt«. i sandhed og redeligt.[e]Ofte retter man dog vokaliseringen af: yāšār (»redelig«) til: yōšer: »redelighed/oprigtighed«.
111:9Han sendte sit folk forløsning,
han fastsatte sin pagt for evigt.
Hans navn er helligt og frygtindgydende.

Sand visdom

111:10Frygt for er visdoms begyndelse,
god indsigt har alle som handler efter dem;[5]Det er en henvisning til »forordninger« i v.7.
hans pris består for altid.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017