Den Frie Bibel

Salme 111

Jeg vil takke HERREN

111:1Halleluja!
Jeg vil takke HERREN af hele mit hjerte
i oprigtiges kreds og menighed.

Begrundelse for lovsangen

111:2HERRENS gerninger er store,
værd at udforske for alle som glæder sig over dem.
111:3Hans værk er højhed og pragt,
og hans retfærdighed består til evig tid.
111:4Han har frembragt et minde for sine undere,
nådig og barmhjertig er HERREN.
111:5Han gav føde til dem som frygter ham,
han husker for evigt sin pagt.
111:6Han forkyndte sine gerningers kraft for sit folk,
nemlig at han ville give dem folkenes arvelod.
111:7Hans hænders gerninger er sandhed og ret,
alle hans forordninger er til at stole på,
111:8urokkelige for altid og evigt,
til at blive holdt i sandhed og redeligt.
111:9Han sendte sit folk forløsning,
han fastsatte sin pagt for evigt.
Hans navn er helligt og frygtindgydende.

Sand visdom

111:10Frygt for HERREN er visdoms begyndelse,
god indsigt har alle som handler efter dem;
hans pris består for altid.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017