Den Frie Bibel

Salme 88

Overskrift

88:1En sang. Salme af Koras sønner.
Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Al-mahalat-le-annot.[b]Betydningen af ʕal-māḥᵃlat lᵊʕannôt er usikker. Det kan evt. betyde: »at synge på lidende vis/under sygdom« eller være en melodihenvisning (på melodien »mahalat«) eller anvisning om et fløjteinstrument. Maskil[c]Betydningen er usikker. Man har tidligere (med støtte i Septuaginta) forstået det som »læredigt«, idet ordet må være afledet af roden śkl: »være klog, overvejende«. Dette passer dog dårligt med flertallet af de salmer der kaldes »maskil« (Sl 42; 44; 45; 52-55; 74; 78; 88; 89; 142). Det må snarere forstås som »meditation« eller »kunstfærdig salme« eller evt. »hyldestsang«. af Heman, ezraitten.

Første klage

88:2, min frelses Gud,
om dagen har jeg råbt,
om natten var jeg foran dig.
88:3Lad min bøn komme for dit ansigt,
bøj dit øre til min klageråb!
88:4For min sjæl er mæt af ulykker,
og mit liv er kommet nær til gravens rand.[1]Hebraisk: šᵊʔôl, der traditionelt er blevet oversat: »dødsriget«.
88:5Jeg agtes lige med dem som går ned[2]Kan også oversættes: »som er på vej«. i graven,
jeg er blevet som en mand uden kraft,
88:6blandt de døde er jeg afsondret,[d]Betydningen af ordet ḥāfᵊšî (»afsondret«) er omstridt. Normalt betyder det: »fri/løsladt«, og nogle fortolkere forstår sætningen som bitter ironi: »jeg har fået frihed blandt de døde«. Snarere må det dog i lighed med 2 Kong 15,5 forstås som: »afsondret«, evt. »lukket inde«.
som dræbte der ligger i graven,
som du ikke længere husker,
da de er revet ud af din hånd.
88:7Du har lagt mig i dybeste grav,
i mørke, i dybe steder.
88:8På mig har din vrede lagt sig tungt,
og alle dine brændinger lod du skylle over mig.[e]Ordret: »bøjede/ydmygede/fornedrede du «. »Over mig« er underforstået fra foregående sætning, hvor det står pointeret som første ord. Sela[f]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
88:9Du har fjernet mine fortrolige langt fra mig,
du har gjort mig til afsky for dem,
lukket inde, så jeg ikke kan gå ud.
88:10Mit øje er sløvet[3]Ordret: »vansmægter«. af elendighed.

Ny klage

Jeg har råbt til dig, , hver dag,
jeg har bredt min håndflade ud mod dig.
88:11Gør du under for de døde?
Eller vil dødninge rejse sig, vil de takke dig? Sela
88:12Fortælles der i graven om din nåde,
om din sandhed i dødsriget?
88:13Kendes dit under i mørket,
eller din retfærdighed i glemslens land?

Endnu en klage

88:14Men jeg har råbt til dig om hjælp, ,
og om morgenen kommer min bøn til dig.
88:15Hvorfor, , vil du forkaste min sjæl?
Hvorfor[4]»hvorfor« er underforstået fra foregående linje. vil du skjule dit ansigt for mig?
88:16Hjælpeløs og døende er jeg fra ungdommen af,
jeg har båret på rædsler for dig, jeg bliver fortvivlet.
88:17Din vredes flammer er gået hen over mig,
rædsel for dig har tilintetgjort mig,[g]Verbet har en besynderlig/umulig form (ṣimmᵊtûtunî). Man retter som regel til: ṣimmᵊtûnî (»har tilintetgjort mig«).
88:18de har omringet mig som vand hele dagen,
de har sammen slået kreds omkring mig.
88:19Du har fjernet elsket ven og kammerat langt fra mig,
mine fortrolige er blevet til mørke.[h]Sætningen har i grundteksten ikke noget verbum der derfor må underforstås. Formodentlig enten: »er blevet til« (en uhyggelig, fjendtlig magt) eller »er blevet borte i«.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017