Den Frie Bibel

Salme 57

Overskrift

57:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Al-tashket.[1]Formodentlig en melodiangivelse, betydningen er ukendt. Ordret: »fordærv ikke/ødelæg ikke«. Det kan være begyndelsesordene i en – nu ukendt – salme.
Af David. Miktam.[2]Betydningen ukendt, evt. »klenodie, gyldent smykke« (af ketem: »guld«), eller »uudslettelig« af kātam: »indpræge (på en stele)«. I så fald skal denne og de øvrige salmer med denne overskrift (Sl 16; 56; 58-60) fastholde en alvorlig situation i folkets erindring.
Dengang han flygtede for Saul ind i hulen.

Klage

57:2Vær mig nådig, Gud! vær mig nådig,
for hos dig har min sjæl søgt tilflugt,
og i dine vingers skygge vil jeg søge tilflugt,
indtil ulykken er drevet over.
57:3Jeg vil råbe til Gud, den Højeste,
til den Gud som fører min sag igennem.
57:4Han skal sende fra himlen og frelse mig,
- den der jager mig, spottede[b]Oversættelsen er omdiskuteret. Den valgte er sprogligt den mest sandsynlige, men af indholdsmæssige grunde vælger mange i direkte fortsættelse af den foregående linje: »han gør den der jager mig, til spot«. – Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
Gud skal sende sin nåde og sin sandhed.
57:5Jeg, ja, jeg[3]Ordret: »Min sjæl«. må ligge blandt løver
som fortærer[d]Meningen må være at modstanderne som rovgriske løver hungrer efter menneskekød. menneskets børn,
deres tænder er spyd og pile,
og deres tunge er et skarpt sværd.
57:6Ophøj dig over himlene, Gud!
din herlighed komme over hele jorden!

Tak

57:7De lagde net ud[4]Ordret: »de beredte net«. for mine skridt,
man har bøjet min sjæl ned.[5]Der er givet forskellige forslag til oversættelsen og til rettelser, men den ordrette oversættelse giver god mening.
De gravede en grav foran mig,
de faldt selv midt i den. Sela
57:8Mit hjerte er trygt, Gud!
mit hjerte er trygt,
jeg vil synge og spille.
57:9Vågn op, min ære![6]Her omskrivning for »sjæl« eller »personlighed«.
Vågn op, du harpe og citer!
Jeg vil vække morgenrøden.
57:10Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre,
jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene.
57:11For din nåde[7]Tidligere oversat »miskundhed«. er stor indtil himlene,
og din sandhed[8]Eller: »troskab«. indtil skyerne.
57:12Ophøj dig over himlene, Gud!
din herlighed komme over hele jorden!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017