Den Frie Bibel

Salme 97

Lovprisende indledning

97:1 er konge! Jorden skal juble,
mange øer skal glæde sig!
97:2Sky og uvejrsmørke er omkring ham,
retfærdighed og ret er hans trones grundvold.
97:3Ild går foran ham[1]Ordret: »foran hans ansigt«
og brænder hans fjender rundt omkring.

Gud har vist sin dømmende og frelsende magt

97:4Hans lyn oplyste verden,
jorden så det og bævede.
97:5Bjergene smeltede som voks foran ,[2]Ordret: »foran ansigt«. Tilsvarende i næste linje.
foran hele jordens Herre.
97:6Himlen forkyndte hans retfærdighed,
og alle folkene så hans herlighed.
97:7Ydmyges skal alle de som dyrker et gudebillede,
de som roser sig af tomme afguder.
Kast jer ned for ham, alle guder!

Guds dom og frelse

97:8Zion hørte det og blev glad,
og Judas døtre frydede sig
over dine domme, !
97:9For du, , er den Højeste over hele jorden,
du er højt ophøjet over alle guder.
97:10I, som elsker , skal hade det onde;
han beskytter sine frommes liv,[3]Kan også oversættes: »sjæle«.
han vil redde dem fra de ugudeliges hånd.
97:11Lys er sået[a]Meningen må være at lyset er beredt/forberedt for den retfærdige. Et enkelt håndskrift, der støttes af gamle oversættelser, har: zāraḥ: »er strålet frem« i stedet for: zāruₐʕ (»er sået«). for den retfærdige
og glæde for dem med oprigtigt hjerte.
97:12Glæd jer, I retfærdige, i ,
og tak hans hellige navn![b]Ordret: »minde/ihukommelse«. Men når der er tale om Gud, står det oftest som synonym for hans navn.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017