Den Frie Bibel

Salme 97

Lovprisende indledning

97:1HERREN er konge! Jorden skal juble,
mange øer skal glæde sig!
97:2Sky og uvejrsmørke er omkring ham,
retfærdighed og ret er hans trones grundvold.
97:3Ild går foran ham
og brænder hans fjender rundt omkring.

Gud har vist sin dømmende og frelsende magt

97:4Hans lyn oplyste verden,
jorden så det og bævede.
97:5Bjergene smeltede som voks foran HERREN,
foran hele jordens Herre.
97:6Himlen forkyndte hans retfærdighed,
og alle folkene så hans herlighed.
97:7Ydmyges skal alle de som dyrker et gudebillede,
de som roser sig af tomme afguder.
Kast jer ned for ham, alle guder!

Guds dom og frelse

97:8Zion hørte det og blev glad,
og Judas døtre frydede sig
over dine domme, HERRE!
97:9For du, HERRE, er den Højeste over hele jorden,
du er højt ophøjet over alle guder.
97:10I, som elsker HERREN, skal hade det onde;
han beskytter sine frommes liv,
han vil redde dem fra de ugudeliges hånd.
97:11Lys er sået for den retfærdige
og glæde for dem med oprigtigt hjerte.
97:12Glæd jer, I retfærdige, i HERREN,
og tak hans hellige navn!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Eksegetisk layout: Mikkel Kølkær
Dato for denne version: 24.10.2022