Den Frie Bibel

Salme 135

Opfordring til lovprisning

135:1Halleluja!
Lovpris navn,
lovpris, I tjenere
135:2som står i hus,
i vor Guds hus’ forgårde.
135:3Lovpris ,[1]Guds navn står her i kortformen: yāh. Kortformen findes en del steder i poetiske tekster og hører fast til udtrykket: halᵊlû-yāh. Det er egentlig også det der står her, men her oversættes det normalt. for er god,
lovsyng hans navn, for det er herligt.
135:4For [2]Guds navn står her i kortformen: yāh. Se note til v. 3 har udvalgt sig Jakob,
Israel til sin ejendom.

Lovprisning af skaberen

135:5Ja, jeg ved at er stor,
og at vor Herre er større end alle guder.
135:6Alt hvad ønsker,
gør han i himlen og på jorden, i havene og alle dyb.
135:7Han lader skyer stige op fra jordens ende,
han skabte lyn sammen med regnen,
han lader storm fare ud fra sine forrådskamre.

Lovprisning af frelseren

135:8Han er den som dræbte Egyptens førstefødte,
både mennesker og dyr;[3]Ordret: »fra mennesker til dyr«.
135:9han sendte tegn og undere i din midte, Egypten,
mod Farao og mod alle hans tjenere.
135:10Han er den som slog mange folkeslag
og dræbte mægtige konger:
135:11Sihon, amoritternes konge,
og Og, Bashans konge,
og alle Kana’ans kongedømmer,
135:12og han gav deres land som arvelod,
som arvelod til sit folk Israel.
135:13, dit navn bliver til evig tid,
, dit minde[a]Ordet zēxer (»minde«) bruges ofte i GT synonymt med »navn« når det er brugt om Gud. Tidligere oversat: »ihukommelse«. består i slægt efter slægt.
135:14For vil skaffe sit folk ret,[b]Grundbetydningen af verbet dyn (»skaffe ret«) er egentlig: »dømme«, men det hebraiske ord har videre betydning end det danske, dels i retning af at »lede» (Israels dommere var egentlig folkets ledere), dels i retning af at forsvare mod uret og undertrykkelse. I sammenhængen er det det sidste der er tale om, kort udtrykt: »skaffe ret«.
og han vil forbarme sig over sine tjenere.

Afgudernes afmagt

135:15Folkenes[4]Kan også oversættes: »Hedningernes«. gudebilleder er sølv og guld,
menneskehænders værk.
135:16De har mund, men de kan ikke tale,
de har øjne, men de kan ikke se,
135:17de har ører, men de kan ikke lytte,
der er heller ingen åndedræt i deres mund.
135:18Som de er, skal de som har lavet dem, blive,
enhver som stoler på dem.

Opfordring til at prise

135:19Israels hus, pris[5]Kan også oversættes: »velsign«. ,
Arons hus, pris ,
135:20Levis[c]I grundteksten har »Levi« bestemt artikel. Det er muligt, at det skal opfattes som kollektiv betegnelse og oversættes: »levitternes«. hus, pris ,
I som frygter , pris !
135:21Priset være fra Zion,
han som bor i Jerusalem!
Halleluja![6]Septuginta, der følges af en del oversættere, har dette »halleluja« som indledning til Sl 136.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 04.09.2017