Den Frie Bibel

Salme 135

Opfordring til lovprisning

135:1Halleluja!
Lovpris HERRENS navn,
lovpris, I HERRENS tjenere
135:2som står i HERRENS hus,
i vor Guds hus’ forgårde.
135:3Lovpris HERREN, for HERREN er god,
lovsyng hans navn, for det er herligt.
135:4For HERREN har udvalgt sig Jakob,
Israel til sin ejendom.

Lovprisning af skaberen

135:5Ja, jeg ved at HERREN er stor,
og at vor Herre er større end alle guder.
135:6Alt hvad HERREN ønsker,
gør han i himlen og på jorden, i havene og alle dyb.
135:7Han lader skyer stige op fra jordens ende,
han skabte lyn sammen med regnen,
han lader storm fare ud fra sine forrådskamre.

Lovprisning af frelseren

135:8Han er den som dræbte Egyptens førstefødte,
både mennesker og dyr;
135:9han sendte tegn og undere i din midte, Egypten,
mod Farao og mod alle hans tjenere.
135:10Han er den som slog mange folkeslag
og dræbte mægtige konger:
135:11Sihon, amoritternes konge,
og Og, Bashans konge,
og alle Kana’ans kongedømmer,
135:12og han gav deres land som arvelod,
som arvelod til sit folk Israel.
135:13HERRE, dit navn bliver til evig tid,
HERRE, dit minde består i slægt efter slægt.
135:14For HERREN vil skaffe sit folk ret,
og han vil forbarme sig over sine tjenere.

Afgudernes afmagt

135:15Folkenes gudebilleder er sølv og guld,
menneskehænders værk.
135:16De har mund, men de kan ikke tale,
de har øjne, men de kan ikke se,
135:17de har ører, men de kan ikke lytte,
der er heller ingen åndedræt i deres mund.
135:18Som de er, skal de som har lavet dem, blive,
enhver som stoler på dem.

Opfordring til at prise HERREN

135:19Israels hus, pris HERREN,
Arons hus, pris HERREN,
135:20Levis hus, pris HERREN,
I som frygter HERREN, pris HERREN!
135:21Priset være HERREN fra Zion,
han som bor i Jerusalem!
Halleluja!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 04.09.2017