Den Frie Bibel

Salme 94

Kollektiv klage

94:1Du hævnens[1]Både her og i næste linje står grundtekstens ord for »hævn« i pluralis, der formodentlig skal understrege styrken i Guds hævn. Gud, ,
du hævnens Gud, træd frem i stråleglans![a]Verbet: hôfîaʕ kan også opfattes som hif’il perfektum: »er trådt frem i stråleglans«. I så fald kan oversættelsen lyde: »Hævnens Gud, , hævnens Gud, er trådt frem i stråleglans!«
94:2Rejs dig, du jordens dommer,
gengæld hovmodige deres handling.[2]Ordret: »bring handling tilbage over hovmodige«.
94:3Hvor længe skal ugudelige, ,
hvor længe skal ugudelige juble?
94:4De raser, de taler frækt,
alle der begår synd, praler.
94:5De knuser dit folk, ,
og undertrykker din arv.
94:6Enke og fremmed dræber de
og myrder faderløse.
94:7Og de siger: »[3]Grundteksten har kortformen: yāh (»Jah«), der findes en del steder i poetiske tekster. ser det ikke,
og Jakobs Gud bemærker det ikke.«

Bebrejdelse mod de onde

94:8Vær fornuftige, I tåber blandt folket!
Og I dårer, hvornår vil I blive kloge?
94:9Han som planter øre, mon han ikke skulle høre?
Eller han som danner øje, mon han ikke skulle se?
94:10Han som opdrager folkeslag, mon han ikke kan straffe?
Han som lærer et menneske kundskab![b]Det er omdiskuteret om denne sætning skal afsluttes med et spørgsmålstegn, eller om sætningen: »mon han ikke kan straffe?« skal regnes som underforstået som eftersætning her. Nogle fortolkere mener også at der må være faldet et m (»uden«) ud i versets sidste ord: dāʕat (»kundskab«, så der skal stå: middāʕat: »(skulle han, som lærer et menneske,) være uden kundskab?«.
94:11 kender et menneskes tanker,
for de er vindpust.[c]Det er mennesker, ikke tankerne, der betegnes som et vindpust, fuldstændig gennemskuelige for Gud.

Opmuntring til de fromme

94:12Salig er den mand som du, ,[4]Grundteksten har kortformen: yāh (»Jah«), der findes en del steder i poetiske tekster. opdrager,
og den du underviser efter din lov
94:13for at skaffe ham ro for onde dage,
indtil der bliver gravet en grav for den ugudelige.
94:14For vil ikke forstøde sit folk
og ikke forlade sin arv.
94:15For retten skal vende tilbage til retfærdighed,
og alle de oprigtige af hjertet skal følge den.

Salmistens egen klage, tillid og tak

94:16Hvem står op for mig imod onde?
Hvem står mig bi imod dem som udøver synd?
94:17Hvis ikke havde været en hjælp for mig,
havde min sjæl næsten boet i stilhed.[5]Det er betegnelse for dødsriget.
94:18Hvis jeg sagde: »Min fod vaklede,«
støttede din trofasthed[6]Kan også oversættes: »nåde«. mig, .
94:19Da jeg havde mange bekymringer i mit inderste,
glædede din trøst min sjæl.
94:20Kan fordærvelsens trone slutte forbund med dig,
den som skaber lidelse på grundlag af dekret?[d]Sætningen kan også oversættes: »som skaber lidelse i strid med loven«. Sådan oversættes den af mange. Problemet er at præpositionen ʕal kun sjældent har betydning i retning af: »i strid med/imod«, men oftest skal oversættes: »over/på«.
94:21De angriber en retfærdigs sjæl,
og de dømmer uskyldigt blod skyldigt.
94:22Men blev en fæstning for mig,
og min Gud blev min tilflugtsklippe.
94:23Han vil lade deres synd vende tilbage over dem selv
og vil udslette dem i deres ondskab.
, vor Gud, vil udslette dem.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017