Den Frie Bibel

Salme 101

Overskrift

101:1Af David. En salme.

Kongen lover renhed i sit personlige liv

Om nåde° og ret vil jeg synge,
dig, HERRE, vil jeg lovsynge.
101:2Jeg vil indprente mig en fuldkommen vej –
hvornår vil du komme til mig?
Jeg vil vandre i mit hjertes oprigtighed
i mit hus.
101:3Jeg vil ikke sætte mig
en nederdrægtig sag for øje;
jeg har hadet at begå overtrædelser,
det skal ikke hænge ved mig.

Kongen lover retfærdighed og oprigtighed i forhold til sit folk

101:4Et falsk hjerte skal vige fra mig,
en ond vil jeg ikke vide af.
101:5Den som i hemmelighed bagtaler sin næste,
ham vil jeg udslette.
Den som har stolte øjne og hovmodigt hjerte,
ham vil jeg ikke tåle.
101:6Mine øjne skal hvile på de trofaste i landet
for at de skal bo hos mig.
Den som vandrer ad fuldkommen vej,
han skal tjene mig.
101:7I mit hus skal ingen bo
som handler bedragerisk.
Den som taler løgn, skal ikke bestå
for mine øjne.
101:8Hver morgen vil jeg udslette
alle landets ugudelige
for at udrydde fra HERRENS by
alle dem som begår synd.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 23.03.2021