Den Frie Bibel

Salme 145[a]

Overskrift

145:1Lovsang af David.

Jeg vil ophøje dig!

Jeg vil ophøje dig, min Gud, kongen,
og jeg vil prise dit navn evigt og altid.
145:2Hver dag vil jeg prise dig,
og jeg vil lovprise dit navn evigt og altid.
145:3HERREN er stor og højt lovprist,
og hans storhed kan ikke udforskes.

Slægter skal prise dig

145:4Slægt skal prise dine gerninger for næste slægt,
og de skal fortælle om dine mægtige gerninger.
145:5Om din majestæts herlige pragt
og om de ting der angår dine undere, vil jeg synge.
145:6Og de skal tale om dine frygtindgydende gerningers styrke,
og jeg vil fortælle om din storhed.
145:7De skal udbrede mindet om din store godhed
og jublende prise din retfærdighed.
145:8HERREN er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på nåde°.
145:9HERREN er god mod alle,
og hans barmhjertighed er over alle hans skabninger.

Alle dine skabninger skal takke dig!

145:10Alle dine skabninger skal takke dig,
og dine fromme skal prise dig.
145:11De skal fortælle om dit kongedømmes herlighed
og tale om din styrke,
145:12for at kundgøre for menneskebørnene hans styrke
og hans kongedømmes prægtige herlighed.
145:13Dit kongedømme er al evigheds kongedømme,
og dit herredømme varer i hver slægt efter slægt.
145:14HERREN støtter alle som falder,
og rejser alle nedbøjede.
145:15Alles øjne er rettet håbefuldt mod dig,
og du giver dem deres føde i rette tid.
145:16Du åbner din hånd
og mætter alt levende med velbehag,
145:17Retfærdig er HERREN på alle sine veje,
nådig i alle sine gerninger.
145:18Nær er HERREN hos alle som kalder på ham,
hos alle som kalder på ham i oprigtighed.
145:19Han gør hvad de som frygter ham, ønsker,
og han hører deres skrig og frelser dem.
145:20Herren beskytter alle dem som elsker ham,
men alle de ugudelige udrydder han.

Afslutning

145:21Min mund skal udsige HERRENS pris,
og alt kød skal prise hans hellige navn
evigt og altid.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Lydia Nørrelykke Gad
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 22.05.2023