Den Frie Bibel

Salme 145[a]

Salmen er alfabetisk så første vers begynder med alfabetets første bogstav, andet vers med det andet osv. Der mangler dog et vers med bogstavet »nun«; det skulle stå mellem v. 13 og v. 14. Det findes imidlertid i et enkelt håndskrift og i Septuaginta og den gamle syriske oversættelse hvor det lyder: »Trofast er JHVH på alle sine veje, nådig i alle sine gerninger«. Bortset fra første ord (neʔᵉmān: »trofast«), er det ordret i grundteksten enslydende med v. 17, der indledes med ṣaddîq (»retfærdig«). Strofen passer godt ind i sammenhængen, men det er lidt mistænkeligt at den ligner v. 17 så meget.

Overskrift

145:1Lovsang af David.

Jeg vil ophøje dig!

Jeg vil ophøje dig, min Gud, du konge,
og jeg vil prise[1]Kan også her og i v. 2 oversættes: »velsigne«. dit navn evigt og altid.
145:2Hver dag vil jeg prise dig,
og jeg vil lovprise dit navn evigt og altid.
145:3 er stor og højt lovprist,
og hans storhed kan ikke udforskes.

Slægter skal prise dig

145:4Slægt skal prise dine gerninger for slægt,
og de skal fortælle om dine mægtige gerninger.
145:5Om din højheds herlige pragt
og om de ting der angår dine undere, vil jeg synge.[b]Med Septuaginta og den gamle syriske oversættelse flytter mange fortolkere og oversættere den skillende accent så: wᵊdivrê (»og de ting/ord der angår«) kommer til at høre til første halvvers, og det rettes til: yᵊdabbērû: »de taler«. Oversættelsen bliver da: »Om din højheds herlige pragt skal de tale, / om dine undere vil jeg synge«.
145:6Og de skal tale om dine frygtindgydende gerningers styrke,
og jeg vil fortælle om din storhed.
145:7De skal udbrede mindet om din store godhed
og juble over din retfærdighed.
145:8 er nådig og barmhjertig, sen til vrede[2]Oversættes også: »langmodig«. og rig på nåde.[3]Kan også oversættes: »troskab, miskundhed«.
145:9 er god mod alle,
og hans barmhjertighed er over alle hans skabninger.

Alle dine skabninger skal takke dig!

145:10Alle dine skabninger skal takke dig,
og dine fromme skal prise[4]Kan også oversættes: »velsigne«. dig.
145:11De skal fortælle om dit kongedømmes herlighed[5]Kan også oversættes: »ære«.
og tale om din styrke,
145:12for at kundgøre for menneskebørnene hans[c]Her og i næste linje tales der lidt overraskende om Gud i 3. person (»hans«) i stedet for som i de omkringstående vers til Gud i 2. person. Mange oversættere retter til 2. person – med støtte i Septuaginta og den gamle syriske oversættelse, men uden støtte i hebraiske håndskrifter. I digterens skift til 3. person kan der måske spores en vis skyhed over for Gud. styrke
og hans kongedømmes prægtige[6]Ordrets: »pragts«. herlighed.[7]Kan også oversættes: »ære«.
145:13Dit kongedømme er al evigheds kongedømme,
og dit herredømme varer i hver slægt efter slægt.[d]Se note til salmens nummer.
145:14 støtter alle som falder,
og rejser alle nedbøjede.
145:15Alles øjne venter med håb på dig,
og du giver dem deres føde i rette tid.[8]Ordret: »til dets tid«.
145:16Du åbner din hånd
og mætter alt levende med velbehag,[9]Oversættes ofte, let omskrivende: »med hvad det ønsker«.
145:17Retfærdig er på alle sine veje,
nådig i alle sine gerninger.
145:18Nær er hos alle som kalder på ham,
hos alle som kalder på ham i oprigtighed.[10]Kan også oversættes: »i sandhed«.
145:19Han gør hvad de som frygter ham, ønsker,[11]Ordret: »efter deres ønske/velbehag som frygter ham«.
og han hører deres skrig og frelser dem.
145:20Herren beskytter alle dem, som elsker ham,
men han udrydder alle de ugudelige.

Afslutning

145:21Min mund skal udsige pris,
og alt kød skal prise[12]Kan også oversættes: »velsigne«. hans hellige navn
evigt og altid.

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.04.2017