Den Frie Bibel

Salme 108

Overskrift

108:1En sang. Salme af David.

Tak

108:2Mit hjerte er trygt, Gud,
jeg vil synge og spille,
ja, min ære.
108:3Vågn op, du harpe og citer!
Jeg vil vække morgengryet.
108:4Jeg vil takke dig blandt folkene, HERRE,
og jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene.
108:5For din nåde° er stor op over himlene,
og din sandhed op til skyerne.

Bring os hjælp!

108:6Ophøj dig over himlene, Gud,
og din herlighed komme over hele jorden!
108:7For at dine elskede må blive reddet,
så frels med din højre hånd, og svar mig!

Guds løfte

108:8Gud har talt i sin helligdom:
»Jeg vil juble, jeg vil udstykke Sikem
og udmåle Sukkots dal.
108:9Mig tilhører Gilead, og mig tilhører Manasse,
og Efraim er mit hoveds hjelm,
Juda er min herskerstav.
108:10Moab er mit vaskefad,
på Edom vil jeg kaste min sko,
jeg vil bryde ud i jubel over Filistæa!«

Klage og bøn

108:11Hvem vil føre mig til en befæstet by?
Hvem har ledt mig til Edom?
108:12Mon ikke du har forkastet os, Gud,
og vil du ikke drage ud, Gud, med vore hære?
108:13Bring os hjælp mod en fjende,
for menneskers frelse er værdiløs.
108:14Ved Guds hjælp vil vi vinde styrke,
og han skal træde vore fjender ned.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017