Den Frie Bibel

Salme 119[a]

Salmen er meget kunstfærdigt bygget op, uden egentlig fremadskridende tanke. De første 8 vers begynder alle med det hebraiske alfabets første bogstav, de næste 8 vers med det andet bogstav osv. gennem alle alfabetets 22 bogstaver. Hovedordet er tôrāʰ der oftest oversættes: »lov«, men som har en langt videre betydning end det danske ord. Grundbetydningen er: »belæring, vejledning, åbenbaring«. I salmen bruges der 7 synonymer for tôrāʰ. Det er: »ord« (dāvār), »bestemmelse« (mišpāṭ der også kan oversættes: » dom/bud/afgørelse/ret«. Til forskel fra andre ord for bud og ret specificerer mišpāṭ ofte konsekvens ved overtrædelse), »vedtægt« (ʕēdût/ʕēdāʰ, ordet betegner især »pagtsvilkår«, undertiden må det oversættes: »vidnesbyrd« som tidligere var den foretrukne oversættelse. Nu oversættes det ofte: »formaning«.), »befaling« (miṣwāʰ), »lovbud« (ḥōq), »forordning« (piqqûd), »ord« (ʔimrāʰ. Det har ofte bibetydning af løfte). Ét af disse ord optræder i alle vers undtagen v.3.37.122 (i v.132 formentlig i anden betydning).

I.

119:1Salige[1]Oversættes nu ofte: »lykkelige«. er de hvis færd[2]Ordret: »vej«. er fuldkommen,
de som vandrer efter[3]Ordret: »i«. lov.
119:2Salige er de som overholder hans vedtægter,
de søger ham af ganske hjerte.
119:3De har heller ikke begået uretfærdighed,
de har vandret på hans veje.[b]Verset indeholder ingen af de otte hovedord. Fortolkere har foreslået at rette: bidrāxāʸw (»på hans veje«) til: bidvārāʸw: »i/efter hans ord«, men det har ingen støtte i hverken håndskrifter eller gamle oversættelser.
119:4Du har givet dine forordninger,
for at de nøje skulle holdes.
119:5Gid mine veje må være faste
så jeg kan holde dine lovbud.
119:6Da skal jeg ikke blive til skamme
når jeg ser hen til alle dine befalinger.
119:7Jeg vil takke dig af et oprigtigt hjerte
når jeg lærer dine retfærdige bestemmelser[4]Ordret: »din retfærdigheds bestemmelser«. at kende.
119:8Jeg vil holde dine lovbud,
forlad mig ikke fuldstændig.[5]Ordret: »indtil meget«.

II.

119:9Hvordan skal en ung holde sin sti ren?
Ved at han retter sig efter dit ord.
119:10Jeg har søgt dig af hele mit hjerte,
lad mig ikke fare vild fra dine befalinger!
119:11Jeg har gemt dit ord[6]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer. i mit hjerte,
for at jeg ikke skal synde imod dig.
119:12Lovet[7]Kan også oversættes: »velsignet«. være du, !
lær mig dine lovbud!
119:13Med mine læber forkyndte jeg
alle din munds bestemmelser.
119:14Jeg glædede mig ved dine vedtægters vej
som over al mulig rigdom.
119:15Jeg vil grunde over dine forordninger
og give agt på dine stier.
119:16Jeg vil glæde mig ved dine lovbud,
jeg vil ikke glemme dit ord.

III.

119:17Gør vel imod din tjener så jeg må leve,
så vil jeg holde dit ord.
119:18Åbn mine øjne så jeg kan iagttage
underne fra din lov.
119:19Jeg er fremmed på jorden,[8]Kan også oversættes: »i landet«.
skjul ikke dine befalinger for mig!
119:20Min sjæl hentæredes af længsel
efter dine bestemmelser til enhver tid.
119:21Du truede overmodige, forbandede,[9]Mange oversættere flytter – med støtte i bl.a. Septuaginta – »forbandede« ned til næste linje der så oversættes: »forbandede er de som forvilder sig bort fra dine befalinger«.
som forvilder sig bort fra dine befalinger.
119:22Vælt hån og foragt bort fra mig,
for jeg har overholdt dine vedtægter.
119:23Selv når højtstående embedsmænd har sat sig ned og rådslået imod mig,
grunder din tjener over dine lovbud.
119:24Også dine vedtægter er min glæde,
de er mine rådgivere.[10]Ordret: »mit råds mænd«.

IV.

119:25Min sjæl er klæbet ved støvet,
giv mig liv efter dit ord!
119:26Jeg har fortalt om mine veje, og du svarede mig,
lær mig dine lovbud!
119:27Lad mig forstå dine forordningers vej
så jeg kan grunde over dine undere.
119:28Min sjæl er svundet hen af bekymring,
rejs mig op efter dit ord!
119:29Hold løgnens vej borte fra mig,
og giv mig i nåde din lov!
119:30Jeg har valgt trofastheds vej,
jeg har stillet dine bestemmelser foran mig.[c]Ordret blot: »jeg har stillet dine bestemmelser«. Enten må der underforstås: »foran mig«, eller man kan med støtte i den syriske oversættelse rette: šiwwîtî (»jeg har stillet«) til: ʔiwwîtî: »jeg har begæret«.
119:31Jeg har holdt fast ved dine vedtægter,
, gør mig ikke til skamme!
119:32Jeg vil løbe ad dine befalingers vej,
for du giver mit hjerte at ånde frit.[11]Ordret: »du gør mit hjerte vidt/bredt«.

V.

119:33Lær mig, , dine lovbuds vej,
så vil jeg overholde den indtil enden.[d]Det er omdiskuteret om: ʕēqev her (og v.122) er brugt i betydningen: »indtil enden/helt og fuldt« eller: »løn«. Det sidste vil give oversættelsen: »så vil jeg overholde den som (min) løn«.
119:34Giv mig indsigt så jeg kan overholde din lov
og holde den af helt hjerte.
119:35Led mig ad dine befalingers sti,
for den holder jeg af.
119:36Bøj mit hjerte til dine vedtægter
og ikke til vinding.
119:37Vend mine øjne bort så de ikke ser efter tomhed,
giv mig liv på dine veje![e]I stedet for: bidrāxexā (»på dine veje«) har to hånskrifter (og Targum): bidvārexā: »ved dit ord«. Derved findes ét af salmens otte hovedord også i dette vers, og derfor følges denne læsemåde af mange oversættere. Men det er et meget spinkelt grundlag at foretage rettelse på.
119:38Opfyld for din tjener dit ord,[12]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer.
som skal fremme frygt for dig.[f]Ordret: »som for at frygte dig«. Nogle oversættere vælger at rette: lᵊyirʔātexā (»for at frygte dig«) til: lîrēʔeʸxā: »for dem som frygter dig« – oversættelsen bliver: »som gælder dem der frygter dig«.
119:39Vend min vanære, som jeg frygtede for, bort,
for dine bestemmelser er gode.
119:40Se, jeg har længtes efter dine forordninger,
giv mig liv i din retfærdighed!

VI.

119:41Lad din nåde,[13]I grundteksten er ordet pluralis, der understreger storheden. , komme over mig,
din frelse, efter dit ord,[14]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer.
119:42så jeg kan svare den som forhåner mig, et ord,
for jeg har stolet på dit ord.
119:43Og tag ikke sandheds ord fuldstændig[15]Ordret: »indtil meget«. ud af min mund,
for jeg har sat mit håb til dine bestemmelser.
119:44Og jeg vil bestandigt holde din lov,
evigt og altid.
119:45Og lad mig vandre i åbent land,
for jeg har søgt råd i dine forordninger.
119:46Og jeg vil tale om dine vedtægter foran konger,
og jeg skal ikke blive til skamme.
119:47Og jeg vil glæde mig over dine befalinger
som jeg har elsket.
119:48Og jeg vil løfte mine hænder til dine befalinger
som jeg har elsket,[g]Mange opfatter ordene: miṣwōteʸxā ʔᵃšer ʔāhāvᵊtî (»dine befalinger som jeg har elsket«) som dittografi fra v.47 og udelader dem derfor. Det forudsætter ændring af: ʔel- (»til«) i første linje til: ʔēleʸxā: »til dig«. og jeg vil grunde over dine lovbud.

VII.

119:49Husk ordet til din tjener,
som du lod mig håbe på.
119:50Dette er min trøst i min elendighed,
at dit ord har givet mig liv.
119:51De overmodige har spottet mig uden ophør,[16]Ordret: »indtil meget«.
jeg veg ikke fra din lov.
119:52Jeg har husket dine bestemmelser fra gammel tid,
og jeg blev trøstet, .
119:53En glødende harme har grebet mig over de ugudelige
som forlader din lov.
119:54Dine lovbud har været mine sange
i huset hvor jeg var fremmed.[17]Ordret: »i min fremmedheds hus.«
119:55Om natten har jeg husket på dit navn, ,
og jeg har holdt din lov.
119:56Dette gjaldt mig:[h]Ordret: »Dette var for mig«. Meningen er enten at det kendetegnede salmisten, eller der kan oversættes: »Dette har jeg fået som gave«.
At jeg har overholdt dine forordninger.

VIII.

119:57 er min del,
jeg har lovet[i]Ordret: »jeg har sagt«. Formodentlig er det underforstået at det følgende er sagt til Gud. En anden mulighed er dog at salmisten har sagt det ved sig selv, så der må oversættes: »jeg har sat mig for«. at holde dine ord.
119:58Jeg tryglede for dit ansigt[18]Ordret: »jeg har blødgjort dit ansigt«. af ganske hjerte:
»Vær mig nådig efter dit ord!«[19]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer.
119:59Jeg har overvejet mine veje,
og jeg vil atter vende mine fødder til dine vedtægter.
119:60Jeg hastede og tøvede ikke
med at holde dine befalinger.
119:61De ugudeliges bånd omspændte mig,
din lov glemte jeg ikke.
119:62Ved midnat står jeg op for at takke dig
for retfærdigheden i dine vedtægter.[j]Ordret: »din retfærdigheds vedtægter«. mišpoṭ (»vedtægt«) oversættes her af andre enten: »bud« eller: »dom«.
119:63Jeg er ven med alle dem som frygter dig,
og med dem som holder dine forordninger.
119:64Din nåde, , fylder jorden,[20]Kan også oversættes: »landet«.
lær mig dine lovbud!

IX.

119:65Du har handlet godt mod din tjener,
, efter dit ord.
119:66Lær mig god[k]Ordet: ṭûv (»god«) slettes af nogle oversættere med den begrundelse at linjen er længere end de andre linjer. Der er dog flere linjer med samme længde i salmen, bl.a. v.67a. dømmekraft og kundskab,
for jeg stoler på dine befalinger.
119:67Før jeg blev ydmyget, for jeg vild,
men nu har jeg holdt dit ord.[21]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer.
119:68Du er god og gør godt,
lær mig dine lovbud!
119:69De overmodige har opdigtet løgn imod mig,
jeg vil overholde dine forordninger af ganske hjerte.
119:70Deres hjerte er følelsesløst som fedt,
jeg har glædet mig ved din lov.
119:71Det var godt for mig at jeg blev ydmyget
så jeg kunne lære dine lovbud.
119:72Din munds lov er bedre for mig
end tusind stykker guld og sølv.

X.

119:73Dine hænder har skabt mig og formet mig,
giv mig indsigt så jeg kan lære dine befalinger.
119:74De som frygter dig, skal se mig og glæde sig,
for jeg har sat mit håb til dit ord.
119:75Jeg har vidst, , at dine bestemmelser er retfærdige,
og at du af trofasthed ydmygede mig.
119:76Lad dog din nåde tjene til at trøste mig
efter dit ord[22]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer. til din tjener.
119:77Lad din barmhjertighed komme til mig så jeg må leve,
for din lov er min glæde.
119:78De overmodige skal blive til skamme, for med løgn har de forurettet mig,
jeg vil grunde over dine forordninger.
119:79Må de som frygter dig, vende tilbage til mig,
og de som kender dine vedtægter.
119:80Gid mit hjerte må være fuldkomment efter dine lovbud
for at jeg ikke skal blive til skamme.

XI.

119:81Min sjæl hentæredes af venten efter din frelse,
jeg har sat mit håb til dit ord.
119:82Mine øjne er udmattede af at vente på dit ord[23]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer.
idet jeg sagde: »Hvornår vil du trøste mig?«
119:83Var jeg end som en lædersæk i røg,[24]Der er formodentlig tænkt på en tom lædersæk der hang under loftet og med tiden blev ubrugelig.
så glemte jeg ikke dine lovbud.
119:84Hvor mange er din tjeners dage?
Hvornår vil du holde dom[l]Ordet: mišpāṭ (»dom«) skal som regel oversættes: »bestemmelse« eller evt.: » bud«. Her er det udtryk for, at Gud må dømme i overensstemmelse med hans bestemmelser. over dem som forfølger mig?
119:85De overmodige har gravet grave for mig,
de som ikke lever efter din lov.
119:86Alle dine befalinger er pålidelige,
med løgn forfølger de mig; hjælp mig!
119:87De havde nær udryddet mig fra jorden,[25]Kan også oversættes: »af landet«. Landet (Israel) var for GTs fromme stedet hvor de levede med Gud.
men jeg forlod ikke dine forordninger.
119:88Giv mig liv efter din nåde,[26]Tidligere oversat: »miskundhed«. Oversættes nu ofte: »godhed«.
så vil jeg holde din munds vedtægt.

XII.

119:89I evighed, ,
står dit ord fast i himlen.
119:90I slægt efter slægt varer din trofasthed.
Du grundfæstede jorden så den står fast.
119:91Efter dine bestemmelser består de[27]Dvs. både himmel, jord, ord og trofasthed. endnu i dag,[m]Sætningen oversættes undertiden: »Dine bestemmelser/bud består endnu i dag«, men så må man se bort fra præpositionen: lᵊ- (»for, efter, til, i overensstemmelse med«.)
for de er alle dine tjenere.
119:92Hvis ikke din lov havde været min glæde,
var jeg gået til grunde i min elendighed.
119:93Jeg vil i evighed ikke glemme dine forordninger,
for ved dem har du givet mig liv.
119:94Din er jeg, frels mig,
for jeg har søgt råd i dine forordninger.
119:95De ugudelige lurede på mig for at tilintetgøre mig,
jeg vil give agt på dine vedtægter.
119:96For al fuldkommenhed[n]Den præcise oversættelse af ordet: tixlāʰ er omdiskuteret. Andre oversætter: »det fuldendte/higen«. har set en ende,
din befaling strækker sig meget vidt.

XIII.

119:97Hvor har jeg elsket din lov!
Hele dagen er den i min tanke.
119:98Din befaling[o]Den masoretiske tekst har: miṣwōtexā: »dine befalinger«, men verbet og det følgende pronomen (hîʔ: »hun/den«) er singularis. Det enkleste er (med et enkelt manuskript og Septuaginta) at ændre vokaliseringen til singularis: miṣwātexā: »din befaling«. gør mig visere end mine fjender,
for den er for evigt hos mig.
119:99Jeg har fået mere indsigt end alle mine lærere,
for dine vedtægter er i min tanke.
119:100Jeg er blevet forstandigere end de gamle,
for jeg har overholdt dine forordninger.
119:101Jeg har holdt mine fødder tilbage fra enhver ond sti
for at jeg kan holde dit ord.
119:102Jeg afveg ikke fra dine bestemmelser,
for du har undervist mig.
119:103Hvor var dit ord[28]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer. sødt for min gane,
mere end honning for min mund.
119:104Jeg er blevet forstandig af dine forordninger,
derfor har jeg hadet enhver løgnens sti.

XIV.

119:105Dit ord er en lygte for min fod
og et lys på min sti.
119:106Jeg har svoret, og jeg vil opfylde det:
At overholde dine retfærdige bestemmelser.[29]Ordret: »din retfærdigheds bestemmelser«.
119:107Jeg er blevet dybt bøjet,
, giv mig liv efter dit ord.
119:108Lad min munds frivilligofre behage dig, ,
og lær mig dine bestemmelser.
119:109Jeg har altid mit liv i min hånd,[30]Salmistens liv (ordret: »min sjæl«) er altid udsat for fare.
men jeg har ikke glemt din lov.
119:110De ugudelige lagde fælde for mig,
men jeg forvildede mig ikke bort fra dine forordninger.
119:111Jeg fik dine vedtægter til ejendom for evigt,
ja, de er mit hjertes glæde.
119:112Jeg bøjede mit hjerte til at handle efter dine lovbud.
Lønnen[p]Det er omdiskuteret om: ʕēqev her (og v.33) er brugt i betydningen: »indtil enden/helt og fuldt« eller: »løn«. Her må »løn« foretrækkes. er for evigt.

XV.

119:113De vægelsindede har jeg hadet,
men din lov har jeg elsket.
119:114Du er mit skjul og mit skjold,
jeg har sat mit håb til dit ord.
119:115Vig fra mig, I der handler ondt,
og jeg vil overholde min Guds befalinger.
119:116Støt mig efter dit ord[31]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer. så jeg må leve,
og lad mig ikke blive til skamme på grund af mit håb![32]Ordret: »fra mit håb«.
119:117Styrk mig så jeg bliver frelst,
så vil jeg altid se hen til dine lovbud.
119:118Du har forkastet alle dem som farer vild fra dine lovbud,
for deres svig er falskhed.[q]Sætningen er omdiskuteret. Meningen er formodentlig enten: »for deres svig fører til falskhed«, eller: »for deres svig er forgæves«. Mange oversættere følger dog de gamle oversættelser, der i stedet for: tarmîtām (»deres svig«), må have læst: tarʕîtām: »deres overvejelse«. Det vil give oversættelsen: »for de planlægger falskhed«.
119:119Du skaffede alle jordens ugudelige bort[r]I stedet for: hišbattā (»du skaffede bort«) følger mange oversættere tre håndskrifter som har: ḥiššavtā: »du regnede (alle jordens ugudelige) for (slagger)«. som slagger,
derfor har jeg elsket dine vedtægter.
119:120Af rædsel for dig gyste mit kød,
og jeg frygtede for dine bestemmelser.

XVI.

119:121Jeg har øvet ret[s]Ordet: mišpāṭ (»ret«) skal som regel oversættes: »bestemmelse« eller evt.: »dom/bud«. Her er det udtryk for at salmisten har fulgt Guds bestemmelser og retfærdighed,
overlad mig ikke til mine undertrykkere!
119:122Stå inde for din tjener[t]Da ingen af salmens otte hovedord forekommer i verset, forslår man undertiden at rette: ʕavdᵊxā (»din tjener«) til: dvorxā: »dit ord«. Det har dog ingen støtte i hverken håndskrifter eller de gamle oversættelser. Det synes tilsigtet i sammenhængen at lægge vægt på tjener-begrebet. til det gode,
lad ikke hovmodige øve vold imod mig.
119:123Mine øjne er udmattede af venten på din frelse
og på dit retfærdige ord.[33]Ordret: »din retfærdigheds ord«. Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ (»ord«). Se note ovenfor til salmens nummer.
119:124Gør med din tjener efter din nåde,[34]Tidligere oversat: »miskundhed«.
og lær mig dine lovbud!
119:125Jeg er din tjener; giv mig indsigt
så jeg kan lære dine vedtægter at kende.[35]Verbet (»lære at kende«) kan også oversættes: »give agt på«.
119:126Det er tid for [u]Den masoretiske tekst har præpositionen: lᵊ- (»for«) foran »«. I næste linje tales der dog igen direkte i 2. person til »«, hvorfor mange oversættere (med et enkelt håndskrift) sletter lᵊ- her så linjen oversættes: »Det er tid at handle, «. at handle,
de har brudt din lov.
119:127Derfor har jeg elsket dine befalinger
mere end guld og mere end lutret guld.
119:128Derfor følger jeg ligefremt alle forordninger om alt,[v]Ordret: »alts forordninger«. Meningen er enten som oversat her, eller: »alle alles forordninger«, eller måske: »hver enkelt forordning«. De fleste oversættere følger Septuaginta, der har læst det sidste: kol (»alts/om alt«) som suffix: -xā: »dine« så oversættelsen bliver: »Derfor følger jeg ligefremt alle dine forordninger«.
jeg har hadet enhver løgnens sti.

XVII.

119:129Dine vedtægter er vidunderlige,
derfor overholder min sjæl dem.
119:130Dine ords åbenbaring[w]Den masoretiske tekst har et ord der kun findes på dette ene sted i GT: pētaḥ. Mange vælger at ændre vokaliseringen til: petaḥ: »dør/åbning« så der kan oversættes: »Dine ord spreder lys når de åbner sig«. spreder lys,
det giver enfoldige indsigt.
119:131Jeg spærrede min mund op og tørstede,
for jeg længtes efter dine befalinger.
119:132Vend dig til mig, og vær mig nådig
som det er deres ret,[x]Ordet: mišpāṭ (»ret«) skal som regel oversættes: »bestemmelse« eller evt.: »dom/bud«. Her er det udtryk for at mennesker har fulgt Guds bestemmelser. der elsker dit navn.
119:133Gør mine skridt faste ved dit ord,[36]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer.
og lad ingen uret herske over mig!
119:134Befri mig fra menneskers undertrykkelse,
så vil jeg overholde dine forordninger.
119:135Lad dit ansigt lyse over din tjener,
og lær mig dine lovbud!
119:136Der flød vandstrømme ned fra mine øjne
fordi de ikke holdt din lov.

XVIII.

119:137Du er retfærdig, ,
og dine bestemmelser[y]mišpāṭeʸxā kan her også oversættes: »dine domme« eller: »dine bud«. er retskafne.
119:138Du har påbudt dine vedtægter i retfærdighed
og i stor trofasthed.
119:139Min iver har tilintetgjort mig,
for mine modstandere har glemt dine ord.
119:140Dit ord[37]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer. er gennemlutret,[38]Ordret: »lutret meget«.
og din tjener har elsket det.
119:141Jeg er ringe og foragtet,
men[39]Dette: »men« står ikke udtrykkeligt i den hebraiske tekst, men er underforstået ved sætningsopbygningen. jeg har ikke glemt dine forordninger.
119:142Din retfærdighed er retfærdig i evighed,
og din lov er sandhed.
119:143Nød og trængsel har ramt mig,
dine befalinger er min glæde.
119:144Dine vedtægter er retfærdighed i evighed,
giv mig indsigt så jeg kan leve.

XIX.

119:145Jeg har råbt af helt hjerte; svar mig, !
Jeg vil overholde dine lovbud.
119:146Jeg har råbt til dig, frels mig,
så vil jeg holde fast ved dine vedtægter.
119:147Før daggryet råbte jeg[40]Ordret: »Jeg kom forud for daggryet og råbte«. om hjælp,
jeg håbede på dit ord.[z]Konsonantteksten har pluralis: »dine ord«, men masoreterne har vokaliseret som singularis: »dit ord«.
119:148Før nattevagterne var mine øjne åbne
for at grunde på dit ord.[41]Der er muligvis tænkt på de sene nattevagter fra kl. 2 til kl. 6. De blev ofte af de fromme brugt til studier og bøn. Meningen er da at salmisten begyndte endnu tidligere.
119:149Hør mit råb i overensstemmelse med din nåde,
, giv mig liv i overensstemmelse med din bestemmelse.
119:150De som jager efter skændselsgerning, nærmede sig,
de var langt borte fra din lov.
119:151Nær er du, ,
og alle dine befalinger er sandhed.
119:152Jeg har for længst vidst fra dine vedtægter
at du har grundfæstet dem for evigt.

XX.

119:153Se min elendighed, og red mig,
for din lov har jeg ikke glemt.
119:154Før min sag, og befri mig,
giv mig liv efter dit ord.[42]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer.
119:155Frelsen er fjernt fra de ugudelige,
for de har ikke søgt efter dine lovbud.
119:156Overordentlig stor er din barmhjertighed,[43]Ordret: »Store er dine barmhjertigheder«. Pluralis skal her understrege storheden. ,
giv mig liv i overensstemmelse med dine bestemmelser!
119:157Mine forfølgere og modstandere er mange,
jeg veg ikke fra dine vedtægter.
119:158Jeg har set troløse og må væmmes,
for de har ikke holdt dit ord.[44]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer.
119:159Se hvor jeg har elsket dine forordninger,
, giv mig liv i overensstemmelse med din nåde.
119:160Summen[45]Ordret: »hoved«. af dit ord er sandhed,
og evig er hver af dine retfærdigheds bestemmelser.[46]Kan også oversættes: »bud« eller: »dom«.

XXI.

119:161Højtstående embedsmænd forfulgte mig uden grund,
men mit hjerte skælvede for dine ord.
119:162Jeg glædede mig over dit ord[47]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer.
som en der finder et stort bytte.
119:163Jeg har hadet og afskyet løgn,
din lov har jeg elsket.
119:164Syv gange om dagen har jeg lovprist dig
for dine retfærdige bestemmelser.[48]Ordret: »for din retfærdigheds bestemmelser«. Sætningen kan dog også oversættes: »for dine retfærdige bud/domme«.
119:165Der er stor fred for dem som elsker din lov,
og der er ikke noget der får dem til at snuble.
119:166Jeg har håbet på din frelse, ,
og jeg har udført dine befalinger.
119:167Min sjæl har holdt dine vedtægter,
og jeg elskede dem højt.
119:168Jeg har holdt dine forordninger og dine vedtægter,
for alle mine veje er åbenbare for dig.

XXII.

119:169Gid mit råb må komme frem for dit ansigt, ,
giv mig indsigt efter dit ord!
119:170Gid min tryglen må komme frem for dit ansigt,
red mig efter dit ord![49]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer.
119:171Mine læber skal strømme over med lovsang,
for du lærer mig dine lovbud.
119:172Min tunge skal synge om dit ord,[50]Den hebraiske tekst har: ʔimrāʰ. Se note ovenfor til salmens nummer.
for alle dine befalinger er retfærdighed.
119:173Gid din hånd må være mig til hjælp,
for jeg har valgt dine forordninger.
119:174Jeg har længtes efter din frelse, ,
og din lov er min glæde.
119:175Gid min sjæl må leve og lovprise dig,
og gid dine bestemmelser må hjælpe mig!
119:176Jeg har flakket om som et fortabt får,
søg efter din tjener,
for dine befalinger har jeg ikke glemt.

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 19.04.2017