Den Frie Bibel

Salme 142

Overskrift

142:1Maskil af David.
Da han var i hulen. En bøn.

Anråbelse

142:2Med min røst vil jeg råbe til HERREN,
med min røst vil jeg bede til HERREN om nåde.
142:3Jeg vil udøse min klage for hans ansigt,
jeg vil give min nød til kende for hans ansigt.

Klagen

142:4Når min ånd i mig falder i afmagt,
kender du dog min sti.
På vejen hvor jeg skal gå,
har de skjult en fælde for mig.
142:5Jeg spejder til højre og ser,
men der er ingen som kendes ved mig.
Der er intet tilflugtssted for mig,
ingen bekymrer sig om mig.

Bøn om hjælp

142:6Jeg råber til dig, HERRE,
jeg siger: Du er min tilflugt,
min del i de levendes land.
142:7Giv agt på mit klageråb,
for jeg er meget svag,
red mig fra mine forfølgere,
for de er for stærke for mig.
142:8Før min sjæl ud af fængsel
så jeg kan takke dit navn.
De retfærdige vil samle sig om mig,
for du handler vel imod mig.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Lydia Nørrelykke Gad
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 22.05.2023