Den Frie Bibel

Salme 144

Overskrift

144:1Af David.

Tillidsfuld bøn om hjælp

Lovet være HERREN, min klippe,
som opøver mine hænder til kampen,
mine fingre til krigen,
144:2min nåde og min borg, min fæstning
og min befrier for mig,
mit skjold og den jeg har søgt tilflugt hos,
han som undertvinger folk under mig.
144:3HERRE, hvad er et menneske at du agter på det,
et menneskebarn at du husker på det?
144:4Mennesket er som et åndepust,
dets dage går forbi som en skygge.
144:5HERRE, sænk din himmel og stig ned,
rør ved bjergene så de ryger.
144:6Slyng lyn ud og adspred dem,
send dine pile og forfærd dem!
144:7Ræk dine hænder ud fra det høje,
befri mig og red mig fra de vældige vande,
fra de fremmedes magt,
144:8hvis mund har talt falskhed,
og hvis højre hånd er løgnens højre.

Løfte om lovsang

144:9Gud, jeg vil synge en ny sang for dig,
på tistrenget harpe vil jeg spille for dig
144:10som giver kongerne sejr,
som befrier sin tjener David
fra ondt sværd!
144:11Befri mig og red mig fra de fremmedes magt,
hvis mund har talt falskhed,
og hvis højre hånd er løgnens højre.

Guds velsignelse og freden

144:12Hvis vore sønner er som planter,
fuldvoksne i deres ungdom,
vore døtre som hjørnepiller,
udskåret efter et palads’ stil,
144:13vore lagre fulde,
så de frembyder al slags forråd,
vore får frembringer tusind,
ja, titusindvis på vore marker,
144:14vort kvæg er drægtigt,
ingen uheld og ingen for tidlig fødsel,
og ingen klageskrig på vore torve -
144:15Lykkeligt er det folk, som det går sådan,
lykkeligt er det folk, hvis Gud HERREN er!

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.04.2017