Den Frie Bibel

Salme 147

Lovsyng HERREN som tager sig af sit folk

147:1Halleluja!
Ja, det er godt at synge vor Guds pris,
ja, det er lifligt, lovsang sømmer sig.
147:2HERREN bygger Jerusalem op,
han samler Israels fordrevne.
147:3Han helbreder dem hvis hjerte er knust,
og forbinder deres sår.
147:4Han fastsætter tal for stjernerne,
han nævner dem alle ved navn.
147:5Stor er vor Herre og vældig i styrke,
der er intet mål på hans indsigt.
147:6HERREN tager sig af de ydmyge,
de ugudelige fornedrer han til jorden.
147:7Stem i med takkesang til HERREN,
spil på citer for vor Gud,
147:8som dækker himlen med skyer,
som sørger for regn til jorden,
som lader græs spire frem på bjergene.
147:9Han giver kvæg dets føde,
ravneunger det de skriger efter.
147:10Han har ikke behag i hestens styrke,
han finder ikke velbehag i mandens lår.
147:11HERREN har velbehag i dem som frygter ham,
dem som håber på hans nåde°.

Pris HERREN, hvis ord er levende og virksomt

147:12Jerusalem, pris HERREN,
lovpris din Gud, Zion!
147:13For han har gjort dine portes slåer stærke,
han har velsignet dine sønner i din midte.
147:14Han sørger for fred i dit territorium,
han mætter dig med hvedes fedme.
147:15Han sender sit ord til jorden,
hans ord løber meget hurtigt.
147:16Han giver sne som ulden,
han strør rimfrost ud som asken.
147:17Han kaster sin hagl som brødstumper,
hvem kan bestå for hans kulde?
147:18Han sender sit ord og smelter dem,
når han lader sin vind blæse, flyder vandene.
147:19Han kundgør Jakob sit ord,
Israel sine lovbud og sine bestemmelser.
147:20Sådan har han ikke gjort ved noget andet folk,
og bestemmelser, dem har de ikke kendt.
Halleluja!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.04.2017