Den Frie Bibel

Salme 3

Overskrift

3:1En salme af David, da han flygtede for sin søn Absalom[1]Ordret: »for sin søn Absaloms ansigt«..

Davids nød

3:2! hvor er mine fjender mange;
mange rejser sig imod mig!
3:3Mange siger om mig[2]Ordret: »om min sjæl«.:
Der er ingen frelse for ham hos Gud. Sela[a]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Davids håb og tillid

3:4Men du, ! er et skjold for mig,
min ære[b]Med det bibelske ord kᵊvôdî er der ikke så meget tænkt på herlighed og højagtelse som på menneskeværd. Dvs. Gud er den der giver mig værdi som menneske. Grundbetydningen af roden kbd er »tyngde«.,
den der løfter mit hoved.
3:5Jeg råber højt til [3]Ordret: »Min stemme – jeg råber til «.,
og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Sela
3:6Jeg lagde mig og sov;
jeg vågnede, for støtter mig.
3:7Jeg vil ikke frygte for en skare på ti tusind[4]Ordet ʕām (»folk/skare«) kan her være brugt om både Absaloms tilhængere og om hans og fjendtlige folks soldater.
der har rejst sig imod mig fra alle sider.

David beder om hjælp og nåde

3:8Rejs dig, ! frels mig, min Gud!
For du har slået alle mine fjender på kinden;
de ugudeliges tænder har du knust.
3:9Hos er frelsen.
Lad din velsignelse være over dit folk![c]Ordret blot: »Over dit folk din velsignelse«. Sætningen opfattes oftest som et velsignelsesønske, men den kan også oversættes: »Din velsignelse er over dit folk!« Sela

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard, Nicolai Winther-Nielsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.02.2017