Den Frie Bibel

Salme 3

Overskrift

3:1En salme af David, da han flygtede for sin søn Absalom.

Davids nød

3:2HERRE! hvor er mine fjender mange;
mange rejser sig imod mig!
3:3Mange siger om mig:
Der er ingen frelse for ham hos Gud. Sela°

Davids håb og tillid

3:4Men du, HERRE! er et skjold for mig,
min ære,
den der løfter mit hoved.
3:5Jeg råber højt til HERREN,
og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Sela
3:6Jeg lagde mig og sov;
jeg vågnede, for HERREN støtter mig.
3:7Jeg vil ikke frygte for en skare på ti tusind
der har rejst sig imod mig fra alle sider.

David beder om hjælp og nåde

3:8Rejs dig, HERRE! frels mig, min Gud!
For du har slået alle mine fjender på kinden;
de ugudeliges tænder har du knust.
3:9Hos HERREN er frelsen.
Lad din velsignelse være over dit folk! Sela
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard, Nicolai Winther-Nielsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.02.2017