Den Frie Bibel

Salme 125

Overskrift

125:1Valfartssang.[a]Se note til Sl 120,1.

Tillid til omsorg

De som stoler på ,
er som Zions bjerg,
der ikke rokkes, der består til evig tid.
125:2Jerusalem – der er bjerge omkring den,[1]Ordret: »omkring hende«.
og er omkring sit folk
fra nu af og til evig tid.
125:3For uretfærdighedens[2]Kan også oversættes: »ugudelighedens« scepter skal ikke hvile
over de retfærdiges arvelod
for at de retfærdige ikke skal række
deres hænder til uretfærdighed.

Bøn

125:4Gør vel, , mod de gode
og mod dem der er oprigtige i deres hjerter.
125:5Men dem som slår ind på deres krogede veje,
skal lade fare bort med dem som begår synd.
Fred over Israel!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 04.09.2017