Den Frie Bibel

Salme 51

Overskrift

51:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.
Salme af David.
51:2Dengang profeten Natan kom til ham efter at han var gået ind til Batseba.

Bøn om tilgivelse

51:3Vær mig nådig, Gud, efter din nåde,
udslet mine overtrædelser efter din store barmhjertighed!
51:4Vask mig fuldstændig ren for min skyld,
og rens mig for min synd!
51:5For mine overtrædelser kender jeg,
og min synd har jeg altid for øje.[b]Meningen er at hans synd altid er nærværende og bevidst for ham.

Syndsbekendelse

51:6Mod dig, mod dig alene, har jeg syndet
og gjort det der er ondt i dine øjne,
[c]Meningen med ordet lᵊmaʕan er omdiskuteret. Oftest betyder det »for at«, og således forstår mange fortolkere det her. Meningen er så, at menneskets syndighed og især dets syndserkendelse ophøjer og fremhæver Guds ære og barmhjertighed (Rom 11,32-22). I nogle tilfælde angiver lᵊmaʕan dog også en følge (som forudsat her). Nogle fortolkere oversætter: »derfor«. du er retfærdig når du taler,
er ren når du dømmer.
51:7Se, jeg er født i skyld,
og min mor undfangede mig i synd.[d]Det er ikke moderens skyld og synd der er tale om, men det ondes gådefulde magt i hele menneskets liv.
51:8Se, du ønskede sandhed i det dunkle,[1]Betydningen af ṭuḥôt er usikker. Ordet forekommer kun her og Job 38,36. Nærliggende muligheder er »nyre, indre, det dunkle«.
og du lærer mig visdom i det skjulte!

Ny bøn om tilgivelse

51:9Rens mig for synd med isop så jeg bliver ren,
vask mig så jeg bliver hvidere end sne.
51:10Lad mig høre fryd og glæde,
lad de knogler juble, som du knuste.
51:11Skjul dit ansigt for mine synder
og udslet al min skyld!

Bøn om indre fornyelse

51:12Skab mig et rent hjerte, Gud,
og forny en fast ånd i mig.
51:13Kast mig ikke bort fra dit ansigt,
og tag ikke din hellige ånd fra mig!
51:14Lad glæden over din frelse vende tilbage til mig,
og støt mig med en villig ånd!

Løfte om vidnesbyrd, lovsang og ret offer

51:15Jeg vil lære overtrædere dine veje,
og syndere skal omvende sig til dig.
51:16Fri mig fra blodskyld[2]Ordret blot: »blod« pluralis., Gud, min frelses Gud!
Så skal min tunge jublende prise din retfærdighed.
51:17Herre! åben mine læber,
så skal min mund forkynde din pris.
51:18For du har ikke lyst til slagtoffer, ellers ville jeg bringe ét,[e]Denne sætning udgøres i grundteksten blot af ét ord: wᵊʔettēnāʰ, der er knyttet til v.18a. Mange vælger dog at flytte accenten under det til det foregående ord så det knyttes til v.18b, der så må oversættes: »og bringer jeg et brændoffer, har du ikke behag i det«.
brændoffer har du ikke behag i.
51:19Ofre[3]Mange vælger at ændre vokaliseringen af zivᵊḥê (egtl. »slagtofre«) til: zivᵊḥî: »mit offer«. for Gud er en sønderbrudt ånd,
et sønderbrudt og sønderknust hjerte vil Gud ikke foragte.

Bøn for Zion

51:20Gør vel imod Zion efter dit velbehag,
opbyg Jerusalems mure!
51:21Da skal du have behag i retfærdigheds ofre,
brændoffer og heloffer;
da vil tyre blive bragt op på dit alter.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017