Den Frie Bibel

Salme 51

Overskrift

51:1Til korlederen.
Salme af David.
51:2Dengang profeten Natan kom til ham efter at han var gået ind til Batseba.

Bøn om tilgivelse

51:3Vær mig nådig, Gud, efter din nåde,
udslet mine overtrædelser efter din store barmhjertighed!
51:4Vask mig fuldstændig ren for min skyld,
og rens mig for min synd!
51:5For mine overtrædelser kender jeg,
og min synd har jeg altid for øje.

Syndsbekendelse

51:6Mod dig, mod dig alene, har jeg syndet
og gjort det der er ondt i dine øjne,
du er retfærdig når du taler,
er ren når du dømmer.
51:7Se, jeg er født i skyld,
og min mor undfangede mig i synd.
51:8Se, du ønskede sandhed i det dunkle,
og du lærer mig visdom i det skjulte!

Ny bøn om tilgivelse

51:9Rens mig for synd med isop så jeg bliver ren,
vask mig så jeg bliver hvidere end sne.
51:10Lad mig høre fryd og glæde,
lad de knogler juble, som du knuste.
51:11Skjul dit ansigt for mine synder
og udslet al min skyld!

Bøn om indre fornyelse

51:12Skab mig et rent hjerte, Gud,
og forny en fast ånd i mig.
51:13Kast mig ikke bort fra dit ansigt,
og tag ikke din hellige ånd fra mig!
51:14Lad glæden over din frelse vende tilbage til mig,
og støt mig med en villig ånd!

Løfte om vidnesbyrd, lovsang og ret offer

51:15Jeg vil lære overtrædere dine veje,
og syndere skal omvende sig til dig.
51:16Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud!
Så skal min tunge jublende prise din retfærdighed.
51:17Herre! åben mine læber,
så skal min mund forkynde din pris.
51:18For du har ikke lyst til slagtoffer, ellers ville jeg bringe ét,
brændoffer har du ikke behag i.
51:19Ofre for Gud er en sønderbrudt ånd,
et sønderbrudt og sønderknust hjerte vil Gud ikke foragte.

Bøn for Zion

51:20Gør vel imod Zion efter dit velbehag,
opbyg Jerusalems mure!
51:21Da skal du have behag i retfærdigheds ofre,
brændoffer og heloffer;
da vil tyre blive bragt op på dit alter.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017