Den Frie Bibel

Salme 87

Overskrift

87:1Af Koras sønner. En salme. En sang.

Lovprisning af Zion

Hans grundlagte by er på hellige bjerge.[a]Ordret: »Hans grundlæggelse på hellige bjerge«. Der er flere rettelsesforslag (som dog næppe er nødvendige), enklest dog at rette: yᵊsûdātô (»hans grundlæggelse«) til: yāsôd ʕîrô: »han har grundlagt sin by«.
87:2 elsker Zions porte
frem for alle Jakobs boliger.
87:3Herlige ting er sagt om[b]Præpositionen bᵊ kan betyde både »om« og »i«, og begge betydninger giver mening her. Men betydningen »om« er den almindeligste i forbindelse med verbet dbr (»sige«. dig,
du Guds by! Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Zion – et bedehus for alle folk

87:4Jeg vil nævne Rahab[1]Dermed menes Egypten. Sl 89,10-11; Es 30,7; 51,9-10. og Babylon blandt dem som kender mig,
og også[2]Ordret: »se«. Filistæa og Tyrus samt Kush:[3]Det er Nubien, tidligere ofte oversat Etiopien.
»Denne,[4]Det er hvert af de nævnte folk. han er født dér.«
87:5Men om Zion skal der siges: »Hver og en[5]Ordret: »mand og mand« er født i hende,[6]Det er henvisning til »Zion«.
og han, den Højeste, skal befæste hende.«
87:6 skal tælle, når han skriver folkene op:
»Denne er født dér.« Sela
87:7Og dansende synger de:[d]Ordret blot: »Og syngende som dansende«. Meningen er enten, at de danser mens de synger, eller at de synger med samme glæde og jubel som dansende udstråler, eller at både syngende og dansende udtrykker det der ligger i den følgende sætning.
»Alle mine kilder er i dig.«

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017