Den Frie Bibel

Salme 58

Overskrift

58:1Til korlederen. Al-tashket.
Af David. Miktam.

De uretfærdige ledere tiltales

58:2Taler I virkelig retfærdighed i stumhed?
Dømmer I menneskets børn retskaffent?
58:3Nej, i hjertet øver I uret i landet,
baner vej for jeres hænders vold.

De ugudeliges væsen

58:4De ugudelige er frafaldne fra moders skød,
de som taler løgn, for vild fra moders liv.
58:5De har gift som en slanges gift,
de er som en døv kobra der stopper sit øre til
58:6så den ikke kan høre besværgerens røst,
den øvede slangetæmmer.

Bøn om dom

58:7Gud! Knus deres tænder i deres mund,
sønderbryd de unge løvers kæber, HERRE!
58:8Lad dem flyde ud som vand der løber bort,
han skal skyde sine pile af som om de er uden kraft,
58:9som en snegl der opløses, idet den bevæger sig af sted,
som en kvindes dødfødte barn, som de der ikke har set solen.
58:10Før jeres gryder mærker tjørnen,
som frisk eller som glød, blæser han ham bort.

Den retfærdiges glæde og tro

58:11Den retfærdige skal glæde sig, for han har set hævn,
han skal vaske sine fødder i den ugudeliges blod,
58:12og mennesker skal sige:
»Ja, der er løn til den retfærdige,
Ja, der er en Gud, som dømmer på jorden!«
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017