Den Frie Bibel

Salme 58

Overskrift

58:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Al-tashket.[1]Formodentlig en melodiangivelse, betydningen er ukendt. Ordret: »fordærv ikke/ødelæg ikke«. Det kan være begyndelsesordene i en – nu ukendt – salme
Af David. Miktam.[2]Betydningen ukendt, evt. »klenodie, gyldent smykke« (af ketem: »guld«), eller »uudslettelig« af kātam: »indpræge (på en stele)«. I så fald skal denne og de øvrige salmer med denne overskrift (Sl 16; 56-57; 59-60) fastholde en alvorlig situation i folkets erindring.

De uretfærdige ledere tiltales

58:2Taler I virkelig retfærdighed i stumhed?[3]Forståelsen af linjen er usikker. Meningen kan være at ledere og dommere tier, hvor de burde hævde retfærdigheden. Ofte ændrer man dog vokaliseringen af ordet ʔēlem (»stumhed«) til ʔēlîm: »I guder« eller »I mægtige«. I så fald passer det sidste bedst i sammenhængen.
Dømmer I menneskets børn retskaffent?
58:3Nej, i hjertet øver I uret i landet,[4]Ordet »landet« kan evt. henføres til andet halvvers: »baner vej for jeres hænders vold i landet«.
baner vej for jeres hænders vold.

De ugudeliges væsen

58:4De ugudelige er frafaldne fra moders skød,
de som taler løgn, for vild fra moders liv.
58:5De har gift som en slanges gift,
de er som en døv kobra[5]Det hebraiske ord peten er navn på en giftslange, formodentlig en »kobra« eller lignende. der stopper sit øre til
58:6så den ikke kan høre besværgerens røst,
den øvede slangetæmmer.

Bøn om dom

58:7Gud! Knus deres tænder i deres mund,
sønderbryd de unge løvers kæber, !
58:8Lad dem flyde ud som vand der løber bort,
han skal skyde sine pile af som om de er uden kraft,[b]Ordret: »han rette sine pile som om de er afskårne/afstumpede/uden kraft«. På baggrund af parallellen v. 8a foreslås ofte en omstilling i konsonantteksten: »de skal visne som græs ved vejen«. Omstillingen har dog hverken støtte i hebraiske håndskrifter eller i gamle oversættelser.
58:9som en snegl der opløses, idet den bevæger sig af sted,
som en kvindes dødfødte barn, som de der ikke har set solen.
58:10Før jeres gryder mærker tjørnen,[6]Underforstået formodentlig: »varmen fra tjørnen«.
som frisk eller som glød, blæser han ham bort.[c]Oversættelsen af v. 9-10 er højst usikker. Der er mange forslag til rettelser, men de bliver alle vilkårlige.

Den retfærdiges glæde og tro

58:11Den retfærdige skal glæde sig, for han har set hævn,
han skal vaske sine fødder i den ugudeliges blod,
58:12og mennesker[7]Ordret: »et menneske«, men det må opfattes kollektivt«. skal sige:
»Ja, der er løn til den retfærdige,
Ja, der er en Gud, som dømmer på jorden!«

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017