Den Frie Bibel

Salme 54

Overskrift

54:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Med strengespil.
Maskil[b]Betydningen er usikker. Man har tidligere (med støtte i Septuaginta) forstået det som »læredigt« idet ordet må være afledet af roden śkl: »være klog, overvejende«. Dette passer dog dårligt med flertallet af de salmer, der kaldes »maskil« (Sl 42; 44; 45; 52-55; 74; 78; 88; 89; 142). Det må snarere forstås som »meditation« eller »kunstfærdig salme« eller evt. »hyldestsang«. af David.
54:2Dengang zifiterne kom og sagde til Saul: »Mon ikke David skjuler sig hos os?«

Bøn om hjælp

54:3Gud, frels mig ved dit navn
og skaf mig ret ved din styrke!
54:4Gud, hør min bøn,
lyt til min munds ord!
54:5For fremmede har rejst sig imod mig,
og voldsmænd stræber efter mit liv[1]Ordret: »sjæl«.,
de har ikke Gud for øje.[2]Ordret: »De har ikke stillet Gud foran sig«. Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Tillid til at Gud hjælper

54:6Se, Gud hjælper mig,
Herren er blandt dem der støtter min sjæl.
54:7Det onde skal vende tilbage[3]Der er tvivl om vokaliseringen af verbet yšwv. Oversættelsen her forudsætter vokalisering som jussiv (yāšôv). En anden mulighed er imperfektum (yāšûv): »Det onde vil vende tilbage …«. Endelig har jødiske skriftlærte foreslået hif’il: yāšîv, hvor Gud er subjekt: »Han vil lade det onde vende tilbage …«. til mine fjender,
udryd dem i din trofasthed![4]Grundtekstens ʔemet har ikke nogen nøjagtig ækvivalent på dansk. Ofte skal det oversættes »sandhed«. Det betegner det der står urokkeligt fast, og er et vigtigt ord i pagtssproget, hvor det måske ofte bedst oversættes: »trofasthed«.

Løfte om takoffer

54:8Med et frivilligoffer vil jeg bringe dig offer,
jeg vil takke dit navn, , for det er godt!
54:9For han befriede mig for al nød,
og mit øje frydede sig over mine fjender.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017