Den Frie Bibel

Salme 38

Overskrift

38:1Salme af David.
Le-hazkir.

Indledende bønneråb

38:2HERRE, straf mig ikke i din vrede
og tugt mig ikke i din harme!

Bøn om tilgivelse og helbredelse

38:3For dine pile sidder dybt i mig,
og din hånd kommer ned på mig.
38:4Der er intet sundt i mit kød på grund af din vrede,
der er ingen fred i mine knogler på grund af min synd.
38:5For min skyld er vokset mig over hovedet,
som en tung byrde der er blevet for tung for mig.
38:6Mine sår stank, de væskede
på grund af min tåbelighed.
38:7Jeg var kroget, jeg var dybt nedbøjet,
hele dagen gik jeg klædt i sørgedragt.
38:8For mine lænder er fulde af brændende bylder,
og der er intet sundt ved mit kød.
38:9Jeg blev lammet og sønderknust, ja meget,
jeg skreg ud af mit hjertes uro.
38:10Herre, al min længsel ligger foran dig,
og mit suk er ikke skjult for dig.
38:11Mit hjerte slog heftigt, min kraft forlod mig,
og mine øjnes lys – endog det er ikke hos mig.

Bøn om tilgivelse og fællesskab

38:12Mine venner og mine frænder holder sig på afstand af min lidelse,
og mine nærmeste stod langt borte.
38:13Og de som stræber efter mit liv, satte snarer,
og de som søger min ulykke, drøftede ødelæggelse,
og hele dagen tænkte de på svig.
38:14Men jeg er som en døv der ikke kan høre,
og som en stum der ikke åbner sin mund.
38:15Jeg er som en mand der ikke hører,
og som ingen gensvar har i sin mund.
38:16For på dig, HERRE, har jeg ventet,
du vil svare, min Herre, min Gud!
38:17For jeg sagde: Lad dem ikke glæde sig over mig,
de som var hovmodige over for mig da min fod vaklede.
38:18For jeg er nær ved at snuble,
og min smerte står altid foran mig.
38:19For jeg må bekende min skyld,
jeg er foruroliget over min synd.
38:20Men mine levende fjender er stærke,
og talrige er de som hader mig uden grund.
38:21Og de som gengælder godt med ondt,
de bekriger mig fordi jeg stræber efter det gode.

Afsluttende bøn

38:22Forlad mig ikke, HERRE!
Min Gud, vær ikke fjernt fra mig!
38:23Skynd dig at hjælpe mig,
Herre, min frelse!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 28.02.2022