Den Frie Bibel

Salme 15

Overskrift

15:1Salme af David.

Hvem kan komme til Gud?

HERRE, hvem kan nyde gæstevenskab i dit telt?
Hvem kan bo på dit hellige bjerg?

Svar til selvprøvelse

15:2Den som vandrer retskaffent,
og som øver retfærdighed
og taler sandhed i sit hjerte;
15:3den som ikke løber omkring og bagtaler med sin tunge,
ikke gør sin næste ondt
og ikke bringer skam over sin nærmeste;
15:4den som foragter den forkastede,
og som ærer dem der frygter HERREN,
den som ikke bryder hvad han har svoret, selvom det skader ham;
15:5den som ikke låner sine penge ud mod renter
og ikke tager imod bestikkelse i sager mod en uskyldig.
Den der gør disse ting, skal ikke rokkes i evighed.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.10.2016